Marianne Sol Levinsen.

«Penger som rår?»

Skrevet av Kent Olsen
05.03.2019 17:57 - OPPDATERT 05.03.2019 18:57

MENINGER: Rogaland fylkesting kunne i dag vedtatt en bedre plan over bærekraftig utvikling innen marin næring, jeg tenker da rundt hele oppdrettsnæringen. Rogaland har etterhvert blitt ein stor aktør innenfor havnæring og da må en ha krav til oppdrettsnæringen slik at fjordene våre bevares friske og rene.

Minstekrav burde være lukket anlegg, slik at vi kan få reker, hummer og fisk tilbake i fjordene våre i Rogaland, og få kontroll på forurensingen av villaksstammen vår, slik det nå satses på blandt annet i Tysvær.

Per i dag er bestander gått kraftig tilbake, og mye kan trolig skyldes overfiske og forurensing. Dumping av giftige lusemidler, lakselus, rømminger, lekkasje av medisinfôr og spredning av mikroplast fra fôringsrør påvirker havets økosystemer.

Dette er ren fakta som de fleste fylkespolitikere må ha fått med seg.

Dagens oppdrettsnæring er ikke bærekraftig, og videre vekst er ikke forsvarlig med dagens økologiske fotavtrykk.

«Føre/var prinsippet» og målet om at havet skal være en ressurs med tanke på mat og fremtidig høsting må en ta større hensyn til i de marine naturtypene.
Oppdrettsnæring har tatt sin plass og det er kjent at det er en utfordrende næring med tanke på miljøet.

I 2018 betaler Havbruksfondet totalt ut over 23 millioner til Rogaland Fylkeskommune som er vertskap for havbruksnæringen.

Hensynet til allmennhetens interesser, ferdsel, tradisjonelt fiske og fritidsfiske bør ivaretas i størst mulig grad. Også andre arbeidsplasser enn de som er direkte knyttet til oppdrettsnæring.

Fylkespolitikere vet at her kunne Havbruksfondet vært benyttet i større grad!

Vi kan ikke gå på akkord med havet lengre. En død laks har det også travelt- denne pengestrømmen som går til oppdrettsnæring og ikke til å sette strengere krav slik at også andre næringer som lever av den marine ressursen, samt vanlige fritidsfiskere er direkte sløsing, uansvarlig og lite fremoverlent politikk.

En kan også se til vedtaket som nettopp ble gjort i Tromsø, der ingen nye anlegg skal være i åpne former.

I Rogaland Fylkeskommune er det kun to partier som er opptatt av det ikke skal være nye anlegg før eksisterende er inn i lukkede former, (SV og uavhengig tidligere MDG-representant) og at eksisterende anlegg er bærekraftig ovenfor økosystemet, mens oppdrettsbaronene gnir seg i nevene.

Vi foreslo også at rådmannen skulle komme tilbake med en sak om å få igangsatt et reservat for hummer, som også kan bli et vernet område for andre truede arter.

Hummerreservat ble også tatt opp i Karmøy kommunestyret, men dessverre nedstemt også der. Et Arbeiderpartimedlem mente at dette var å «dra det for langt». Jeg mener det er å dra det for langt med å stemme ned for å ha en bærekraft utvikling samtidig som vi ivaretar arbeidsplasser og fremtidig matforsyning.

Vi ønsket også at Rogaland fylkeskommune må innføre et påbud om at 25 prosent av oppdrettsproduksjon foregår i lukkede anlegg innen 2022. På lengre sikt må all oppdrett i sjø foregå i lukkede anlegg.

Videre foreslo vi at Rogaland skulle ha full rensing av utslipp, og null utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø, men dette valgte altså de andre partiene å IKKE gå inn for.

Vi aner ikke konsekvensene av vedtakene ble det sagt av varafylkesordfører Marianne Chesak, DET oppfattes i det minste for en sannhet.
Det er nettopp dette som erfarne fiskere og andre fagetater frykter- vi aner ikke konsekvensene av den rovdriften vi nå holder på med.

Nyt fredagsrekekosen mens du kan, det er ikke sikkert at hverken den eller at det fins en eneste gladlaks om noen år...