Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Påsken er sesongstart: Det kan koste deg skjorta

Etter noen skadetunge pandemiår var det færre båtuhell i fjor, men kostnadene økte allikevel.


Fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen sier i en pressemelding at én båtskade kostet i snitt mer enn 53 000 kroner i fjor.

6 av 10 skader er havarier 

– Havarier er den klart dyreste båtskaden. Når 6 av 10 båtskader i fjor var havarier og sier det seg selv at totalregningen blir høy, sier Gaulen. 

Gaulen mener mange havarier kunne vært unngått. Selv håper han båtførere ikke tar seg vann over hode. 

– Uhell og grunnstøtinger skjer gjerne i trangere farvann. Der kan du ikke bare stole på kartplotteren. Da må du også kunne bruke papirkart, og ha øynene med deg, sier fagsjefen. 

Kostet over en halv milliard 

I 2020 og 2021 føk antallet båtskader i været, men i fjor snudde trenden. Mange kjøpte båt da pandemien kom, noe som førte til mange uerfarne båtførere som hadde sin første sesong på sjøen. 

–  Vi er glade for at det var færre smeller i fjor, men antallet er fortsatt høyt og erstatningene økte i fjor. Båtskader kostet forsikringsselskapene nesten 600 millioner kroner i 2022, sier Gaulen. 

Han er ikke sikker på om det bare er mer erfaring blant førerne som gjorde at skadetallet gikk ned i fjor. 

– Høye drivstoffutgifter har også hatt en innvirkning. Jeg tror en del droppet lange reiser med båt i sommerferien, sier  Gaulen. 

Pass deg for båttyven 

Den eneste skadetypen som økte i statistikken til Finans Norge i fjor var tyveri. 

– Tyveriene av og fra båt økte med nesten ti prosent i 2022. 70 millioner kroner kostet det. Store verdier går tapt for båtfolket, men med noen gode grep kan du gjøre innbruddet mindre lukrativt for tyven hvis de kommer til akkurat deg, sier Gaulen. 

Slik sikrer du tingene dine 

Det meste som stjeles fra båt er utstyr og løse ting. Derfor bør en aldri la noe som kan stjeles ligge framme i båten 

–  Ta med verdisakene når du forlater havna. Alternativt bør du låse tingene inn eller fast, sier Frende-eksperten. 

Han anbefaler å ta med små påhengsmotorer hjem, også bensintanken. 

– Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst, sier Gaulen. 

I noen båter kan du klikke av rattet, det er god tyverisikring mot at de får med seg selve båten. Gaulen anbefaler også å installere sporingsutstyr. 

Så mange båtskader var det i fjor – og så mye kostet det  

Skadetype 2022 Antall skader (prosentendring fra 2021) Kostnad i millioner (prosentendring fra 2021)
Ansvar 275 (-5,8) 6,1 (38,1)
Brann 245 (-13,4) 41,6 (27,3)
Tyveri 1217 (9,9) 70 (25,6)
Havari  6663 (-14,7) 341,9 (-6,4)
Andre skader 4182 (-3,9) 140,6 (4)
Totalt  11 277 (-11,3 prosent) 599,9 (1,2)

 

Gode råd mot biltyveri:

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold 
 • Foreta selv hyppig tilsyn med båten 
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates 
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten 
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger 
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk 
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag 
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn 
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri 
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd 
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap 
 • Sørg for å ta bilder av båten