Alf Magne Grindhaug (KrF).

« På Karmøy har vi rom for alle»

Mandag kveld behandlet kommunestyret i Karmøy anmodningen fra IMDi om å bosette 40 flyktninger. Karmøy har tradisjon for å ta imot det antallet flyktninger statlige myndigheter ber oss om. Dette ble resultatet også denne gangen. Det varmer KrF-hjerte å få lov til å være med på å ta en slik beslutning.

LESERINNLEGG: At IMDi ber oss om å ta imot og bosette et stort antall flyktninger oppfatter jeg som en tillitserklæring for den jobben Karmøysamfunnet gjør med integrering og oppfølging. Den enkelte innbygger, og ikke minst arbeidet frivilligheten i kommunen gjør, er helt avgjørende for hvordan de nye karmøybuene finner seg til rette hos oss. 

Det ropes høyt om at 50 fra Moria-leiren er for lite. Det er lett å forstå at mange opplever dette som et for lavt antall. Jeg derfor glad for at KrF i regjering har fått gjennomslag for å ta imot rekordhøye 3.000 kvoteflyktninger også neste år. Samtidig som politikere og enkeltpersoner fra hele landet sier de er klar for å ta imot Moria-flykninger, vet vi  det sitter mange flyktninger i mottak i Norge. Disse flykningene har fått godkjent opphold, men utfordringen er at kommune-Norge ikke vil ta imot dem fordi dette er flyktninger som av ulike helsemessige og familiære grunner oppleves som for kostbare for kommunene. 

Jeg og KrF er opptatt av at vi må starte med å skape et godt og verdig liv for disse som venter på bostedskommune. Dette er mennesker som trenger ekstra tilrettelegging og oppfølging, og for kommunene blir det følgelig dyrere å integrere. Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig funksjonshemming, psykiske lidelser og familieforhold. 

Jeg er opptatt av at alle mennesker skal bli behandlet likt og ha samme verdi. 

Derfor er jeg nå glad for at et samlet kommunestyre i Karmøy stilte seg bak forslaget om at alder, familiesituasjon eller funksjonsnivå ikke skal være til begrensning for hvem av flyktningene som skal bli karmøybuer.  På Karmøy har vi rom for alle. 

 

Alf Magne Grindhaug,
Varaordfører Karmøy (KrF) 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.