Øvde på Shabby Records

Skrevet av redaksjon
17.04.2015 16:59 - OPPDATERT 17.04.2015 18:59

MUSIKK: Om ikke lenge entrer Odin Staveland scenen på Høvleriet. Han startet oppvarmingen i dag på Scabby Records.

- Det er gøy å spille på små steder, litt spontant. Også er det alltid god øving, sier Staveland.