Ordfører Jarle Nilsen.

«Ordføreren må ansvarliggjøres»

LESERINNLEGG: Under intervjuet med Harald Dale i podkasten Haraldsprat i Karmøynytt 23. januar, sier ordføreren at «omkjøringsveien skal fullfinansieres gjennom framtidige statlige og fylkeskommunale midler og gjennom en ny Haugalandspakke etter 2023.» Han lover deretter at omkjøringsveien skal bygges. 

Ordføreren har ikke belegg for et slikt løfte. 

Det er på ingen måte klargjort politisk om det blir en ny bompengepakke på Haugalandet etter at inneværende pakke går ut. Rogaland Fylkeskommune jobber nå med å utvikle alternative pakker, men dette arbeidet er helt i startfasen. I tillegg vil ny Nasjonal transportplan bestemme formen på en eventuell ny pakke, og den kommer først i mars måned. Etter det blir det nye runder med utforming av alternativer. Vi snakker om minst et år før det kommer konkrete alternativer fra fylkeskommunen. 

Alternativene skal deretter behandles politisk, både i kommunestyrer og i fylkesting. Slike prosesser tar lang tid. Og det er langt fra sikkert at omkjøringsveien får innpass i en eventuell ny bompengepakke, for det er ikke opp til Karmøy kommune å bestemme dette. 

Ordføreren kan altså ikke legitimt forskuttere finansieringer på flere hundre millioner kroner i en mulig ny bompengepakke på Haugalandet. Det er en umulighet. Likevel gjør han det. For åpen mikrofon, for åpent kamera. 

Det mangler nå minst 600 millioner kroner til en fullskala omkjøringsvei (hvis man regner de kommende tiltakene i Veakrossen og Åkra sentrum som del av en omkjøringsvei – det er det ikke alle som gjør).  Det er veldig mye penger. Og beløpet vil stige med årene (generell prisstigning i samfunnet, med mer). Det kan også komme nye krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fordyrer prosjektet ytterligere. 

I tillegg sier de nye reglene for statlig bompengefinansiering at fylkeskommunen skal garantere for 20 % av prosjektenes kostnad. Tror ordføreren at omkjøringsveien med sin kostnad på minst 600 millioner kroner uten videre blir godkjent av politiske instanser i fylkeskommunen, som vil ha mange dyre prosjekter å garantere for på Haugalandet? 

Karmøy kommune vil allerede ha krevd inn ca. 1 milliard kroner av karmøybuen innen 2023 i inneværende pakke. Likevel snakker ordføreren som at det er den minste ting å kaste en ny bompengeregning på befolkningen på minst 600 millioner kroner til omkjøringsveien alene i en ny pakke, når det i tillegg skal finansieres store og dyre prosjekter nordover på Karmøy, prosjekter som foreløpig er estimert til 1,2 milliarder kroner. Og så kommer betydelige kostnader i forbindelse med administrasjon som også skal dekkes av den samme potten. Med dagens takster vil Karmøy få inn ca. 1 milliard kroner i løpet av 15 nye år med bompenger – det beløpet dekker knapt halvparten av Karmøys planlagte prosjekter. 

Mener da ordføreren at bommene på Liknes og ved Veakrossen skal stå i 15 nye år, med dobling av dagens takster? Eller mener han at vi skal ha 30 nye år med bompengeinnkrevinger, med dagens takster? Etter 15 år (2008-2023) med bompengeinnkrevinger og omkamper med statlige etater? For nok en gang å forsøke å finansiere omkjøringsveien, som var et svært mislykket prosjekt i inneværende Haugalandspakke som det ble blåst bort over 80 millioner bompengekroner i planlegging på og som til slutt ble skrotet der? Ser ordføreren for seg at noe slikt har legitimitet i befolkningen? Ser han for seg at noe slikt mottar applaus i kommunestyret? 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Hva er egentlig planen din, ordfører? Har du tenkt gjennom grunnlaget for lovnadene dine? Er du sikker på at det er lurt med slike soloutspill før noe er avklart politisk i kommunestyret? 

Ordføreren må ansvarliggjøres sine uttalelser i Haraldsprat, og det er kommunestyret selv som må sørge for at det blir gjort. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.