Leif Malvin Knutsen (KrF).

Ønsker venterom på Håvik

Skrevet av Kent Olsen
28.08.2018 09:42 - OPPDATERT 28.08.2018 11:42

SAMFERDSEL: Kommunen har blitt en høringsinstans når det gjelder forslag til nye ruter fra 2020, og mandag var saken oppe til politisk behandling i formannskapet.

Etter ordfører Jarle Nilsens innledning der han avsluttet med at kommunen er åpen for å bidra med å få regulert inn et venterom, foreslo Knutsen at det skulle innarbeides i vedtaket, noe som ble enstemmig vedtatt.

Tok opp Torvastad-ruta

I rådmannens forslag til vedtak lå det inne en utvidelse av tilbudet for de langs østsiden av Torvastad.

Tor Asle Grønningen (SP) reagerte på at vestsiden ikke blir prioritert, og argumenterte med at turen rundt Torvastad ikke tar mye lengre tid enn å kjøre frem til Vikjå og tilbake.

– Langs Torvastadvegen har en Torvastad skole- og kultursenter, idrettssenter, golfpark, dyrepark, ridesenter, kirker og bedehus, ungdomshus og aktivitetshus. Karmsund ABR-senter holder på å etablere sin skole der, og så kommer vi til Bø ungdomsskole på enden, sa Grønningen, som fortsatte:

– I tillegg er det opparbeidet ti busskur med kantstopp i år og i fjor langs hele traséen. Vegdirektoratet oppgir at det koster rundt 500.000 hver. Da har vi brukt fem millioner der. Jeg synes det virker litt feil å trekke konklusjon at vi legger ned buss på Torvastadvegen.

Han foreslo å endre kulepunkt nummer til at det må foreligge et tilbud minst som i dag for beboere langs vestsiden.

Aase Simonsen argumenterte for at det originale forslaget ivaretok det som Grønningen tok opp.

– Vi gir jo en tydelig tilbakemelding at en må få et minimumstilbud på vestsiden. Det er ikke så stor trafikk på vestsiden som det er på østsiden. Potensialet for å øke er heller ikke så stor, sa Simonsen.

Hun skjønte likevel frustrasjonen til Grønningen om at en ønsker et godt tilbud, men at det likevel var ivaretatt i kulepunkt to.

– Jeg skjønner ikke at det skal være så skrekkelig mye penger å spare på om bussen kjører rundt eller ei. Jeg vil heller at busstilbudet skal gjelde for flere, og derfor foreslår jeg dette, fordi jeg synes ikke det forslaget som ligger ivaretar det, sa Grønningen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Tor Asle Grønningen (SP).

Les alt om:

Politikk Karmoynytt