Arkivfoto: Aase Simonsen.

Ønsker trafikk som valgfag

Skrevet av Kent Olsen
13.02.2019 11:54 - OPPDATERT 13.02.2019 12:54

POLITIKK: Under debatten om kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021 tok Aase Simonsen ordet.

– Barn og unger er både dagens og fremtidens trafikanter. Hvordan de opplever transporthverdagen og hvilke behov og ønsker de har, er viktig i planleggingen av fremtidens transportsystem, sa hun, og trakk frem arbeidet med pilotprosjektet «Trygge barn på skolevei».

Hun roste også arbeidet med Trafikksikker kommune, og at det gjøres mye bra i arbeidet med trafikksikkerhet i Karmøy og i karmøyskolen.

– Men det er en ting jeg gjerne kunne tenke meg at vi kanskje også skulle gi mer oppmerksomhet, nemlig muligheten til å ha trafikk som valgfag i ungdomsskolen. Det er ofte litt tilfeldig hvilken skole som tilbyr dette, og jeg har per i dag ikke helt oversikten over hvor mange hos oss som tilbyr det, men jeg kunne tenke meg at vi fikk en samlet vurdering av muligheten for å tilby dette til alle våre elever i ungdomsskolen, sa hun, og fortsatte:

– Det er disse som nærmer seg alderen for prøvekjøring og sertifikat, og det er særlig unge gutter som er utsatt for ulykker i trafikken.

Hun la så frem forslag om at «Karmøy Høyre ber om at det utredes muligheter for å kunne tilby faget Trafikk som valgfag i alle ungdomsskolene i Karmøy».

Saken ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Les alt om:

Politikk Karmoynytt