Foto: Bjørn Lytskjold/NVE

Ønsker ny kraftledning i Karmøy –⁠ inviterer til folkemøte

Ønsker en ny 132kV kraftledning fra Bø til Meland.


AVALDSNES: 7. februar klokken 19:00 blir det folkemøte på Park Inn Radisson på Avaldsnes. Bak står Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunnen for møte er en ny kraftledning som Fagne ønsker å bygge i Karmøy. 

– Den planlagte 132 kV kraftledningen fra Bø til Meland er omlag 5 km lang. Det eksisterende kraftnettet på Karmøy er ikke dimensjonert for dagens behov og forventet vekst. Fagne ønsker derfor å heve overføringskapasiteten på dagens regionale nett på Karmøy, melder Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding. 

Den nye kraftledningen som Fagne har søkt om å bygge, eie og drifte, vil i all hovedsak følge allerede eksisterende trasé, men med noen endringer. 

– Fagne foreslår å avvike delvis fra dagens trasé for å unngå nærføring med enkelte bostader og planlagt utvidning av næringsområde ved Nygård, fortsettes det. 

I forbindelse med søknaden om å bygge ny kraftledning søkes det også om å rive dagens 66 kV ledning, samt å erstatte tremaster med nye rundstålmaster. 

– På møtet vil NVE orientere om sakbehandlingen, og Fagne vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål om saken både til NVE og Fagne, melder Norges vassdrags- og energidirektorat. 

De har sendt saken på offentlig høring, og alle som har meninger om saken kan gi sitt høringssvar innen 24. februar.