Arkivfoto.
LESERINNLEGG:

–⁠ Omkjøringsveien vil medføre skyhøye bomtakster


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

I september i fjor sa Hein og jeg farvel til omkjøringsveien i et leserinnlegg i HA. Enkelte mente at det var for tidlig å være så skråsikre som vi var da – og kanskje hadde de rett i det. I desember vedtok nemlig fylkeskommunen å bruke 10 nye millioner på videre utredninger av prosjektet. Kunstig åndedrett eller ikke – prosjektet fortsetter i hvert fall å koste oss penger. 

Grunnen til at vi følte oss nokså trygge på at prosjektet ikke ville la seg realisere, var realitetene som kom frem i høringsutkastet som fylkeskommunen la frem om nye bompengeutredninger på Haugalandet. Der fremkom det at omkjøringsveien, sammen med utbedringer av dagens fv. 547 fra Eide til Helganesvegen (Våge), til sammen trolig vil koste omtrent 2 milliarder kroner (2021-kroner). Dette vil i så fall medføre at dagens bomtakster må dobles to og en halv gang (!). I tillegg kommer bypakken i Haugesundsområdet og flere andre bomprosjekter på Haugalandet. 

Vi mente da at resultatet måtte gi seg selv: Det kan jo – tross alt – ikke være mange politikere i Karmøy kommunestyre som i sitt fulle alvor mener at folk som kjører en del bil innenfor strekningen Åkra sør – Helganesvegen skal betale omtrent 1800 kr i måneden (inkl. 20 prosent rabatt og et tak på 75 månedlige passeringer) – i tillegg til omtrent 700 kr i måneden hvis de også kjører ofte til og fra Haugesundsområdet (bypakken) – for at omkjøringsveien i Åkramarka skal bygges.

Dagens regelverk for bompengepakker sier at elbiler kun skal betale maks 50 prosent av full takst. En raskt økende elbilandel medfører derfor at bomtakstene må økes mye for i fremtiden å få råd til en prosjektportefølje på omtrent 2 milliarder 2021-kroner. Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger som viser at hvis målene som ligger inn i Nasjonal transportplan (NTP) skal innfris (bl.a. om at nullutslippsbiler utgjør 100 prosent av nybilsalget i 2025), vil eksempelvis elbiler bli like mye brukt som fossilbiler allerede i 2028 (TØI bruker her enheten kjøretøykilometer) – dette gjelder for personbiler. I 2036 vil nærmere 90 prosent av alle kjøretøykilometer for personbiler da være tilbakelagt av elbiler. Dagene vekst i elbilandelen tyder på at disse estimatene ikke er urealistiske.

For en ny bompengepakke på Karmøy vil en økende elbilandel bety at de allerede skyhøye takstene som må til for å finansiere en eventuell omkjøringsvei, da må multipliseres med en faktor 1,5 (jeg forutsetter da oppstart av «Karmøypakken» i 2026 og TØIs nevnte prognoser for elbilandel). Dette betyr at hvis omkjøringsveien skal realiseres, vil mange på Karmøy måtte punge ut med omtrent 2700 kr i bompenger i måneden (halvparten hvis du har elbil), og til sammen omtrent 3800 kr hvis de også kjører ofte i Haugesundsområdet (bypakken og «Karmøypakken kommer trolig ikke til å «snakke sammen»). For sammenligning er dette mer enn fem ganger (!) høyere enn dagens månedlige maksbeløp for personbiler i Haugalandspakken – som er 720 kr (inkl. 20 prosent rabatt).

Ikke nok med det; alt det foregående er i 2021-kroner, og vi vet jo at omkjøringsveien fortsatt vil ha en omfattende planprosess hos departementet, en klageprosess hos Sivilombudet og trolig også en prosess i rettsvesenet, for i det hele tatt å han en sjanse til å bli godkjent – kanskje blir planen heller aldri godkjent. En slik prosess vil trolig ta minst ta fem år, og prisene vil i mellomtiden bare stige, elbilandelen vil bare øke, og køene på Nord-Karmøy i ettermiddagsrushet sørover vil trolig bare bli lengre.

Rundt august offentligjør fylkeskommunen mulighetsstudien for oppgradering av dagens fv. 547. Vi får håpe at den vil skape en god og fruktbar samferdselsdebatt blant karmøypolitikerne, og at idéen om den urealistiske og ekstremt kostbare og miljøødeleggende omkjøringsveien da legges bort for godt.

Gunvar Mikkelsen