Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Omkjøringsveien: Godt mot og tilgang på penger kan være en farlig kombinasjon både i næringslivet og i det offentlige»

Skrevet av Øystein Merkesvik
19.12.2018 11:04 - OPPDATERT 19.12.2018 12:04

MENINGER: I en avis sto det nylig at sentralbanksjefens rolle er å ta punsjbollen fra bordet når festen er i ferd med å ta seg opp. Det må også være en god ledetråd når det gjelder omkjøringsveien på Åkra.

Store utbygginger med høye faste kostnader fordelt på en liten befolkning er alltid utfordring i land som Norge, og er en kjent problemstilling innen samfunnsøkonomi. Spesielt når det gjelder infrastruktur. Et godt eksempel på det er omkjøringsveien på Åkra. Gjennomgangstrafikken er liten, og trafikkproblemene – om vi i det hele tatt kan kalle dem problemer, – er vesentlig større andre steder på Haugalandet.

Modellkjøringer viser at ÅDT på ca. 3500 er ren gjennomgangstrafikk og at det ikke løser behov for omkjøringsvegen slik den nå er planlagt.

Å bygge en vei i den kostnadsstørrelsen det her er snakk om, står ikke i stil med trafikken, og vi er svært tvilende til at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  Investeringer i denne størrelsen må prioriteres i områder på Haugalandet hvor trafikken forventes å ha den største økningen. Mest sannsynlig vil dette være lengre nord og på lengre sikt påvirket av Rogfast.

Det er heller ingen statistikk som viser til at strekningen gjennom Åkra er utsatt for ulykker.

Vi stiller derfor spørsmålet om det er gjort en oppdatert kost-nytte beregning for dette prosjektet.

At en av de største samferdselsinvesteringene på Haugalandet skal skje i et område med lav ÅDT, virker på oss å være feil bruk av ressurser.

Karmøy Næringsråd mener også at investeringen ikke står i forhold til de fordelene som oppnås og at en heller må prioritere nødvendige utbedringer på Åkra og i Vea Krossen. Samtidig er de også av den oppfatning at trafikkproblemene er betydelig større lengre nord på Karmøy.

I tillegg vil det skje en inngripen i naturen, noe som miljømyndigheter ikke anbefaler.

Både Fylket, sivilombudsmann, Miljøverndepartement og vedtaket som ble gjort i kommunaldepartementet er sterk kritisk til den nye traseen og det er oppsiktsvekkende at dette ikke tas hensyn til lokalt.

Dersom prosjektet skal realiseres fordi alle må få litt glede av bompenger, så er jo det et argument men ikke et godt nok argument for å realisere prosjektet.

En ting er å investere, en annen ting er vedlikehold. Realiseres dette prosjektet er det to veger som skal vedlikeholdes og når det er mangler på midler vedlikehold i dag blir ikke utfordringen mindre med nok en ny lang vegtrase. Og dersom en ikke når vesentlige tidsbesparelser, reduksjon av ulykker etc. er det i alle fall ikke fornuftig.

Fordelen med bompenger er at dersom en ønsker vei så må de som ønsker det betale festen selv. Det er en god ting, men uansett må kost-nytte være det som utløser realisering av ethvert prosjekt. Penger er en knapp resurs både til vei og andre samfunnsnyttige formål.

Bruk pengene fornuftig og vurder alternativene til utbedringer og tiltak til en langt lavere kostnad på eksisterende veg fra Vea til Åkra.

 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt