Kommunestyret i Karmøy. Arkivfoto: Tor Håkon Thomassen.

«Omkjøringsveien: Flertallet i kommunestyret i Karmøy bør komme med en forklaring»

Skrevet av Øystein Merkesvik
16.11.2018 10:31 - OPPDATERT 16.11.2018 11:31

MENINGER: Den 16 november la ordfører Jarle Nilsen følgende tall på bordet: Siden innkrevingen av bompenger til Haugalandspakken startet 1. juli 2008 i Karmøy, har bilistene betalt inn rundt 800 millioner kroner. Byggeprosjekter som er tenkt realisert de nærmeste årene, utgjør 830 millioner.

Så Karmøy kommune mener at 702 av 830 millioner bompengekroner skal gå til en omkjøringsvei på Åkra som er sterkt skadelig for omgivelsene og som det beviselig ikke er behov for?

Karmøy kommune mener at alle bilister på Haugalandet skal betale 702 av 830 millioner bompengekroner for denne veien?

Karmøy kommune har altså i årevis nedprioritert mange gode samferdselstiltak og trafikksikringer til fordel for omkjøringsveien, som er blitt stoppet så mange ganger av myndighetene?

Det er ingen tvil om at omkjøringsveien utgjør et stort politisk problem nå. Innbyggerforslaget om å utsette videre planprosess av veien til etter kommende valg ble kneblet av Ap, Høyre, KrF, uavhengige representanter og delvis Sp i kommunestyret 12. november.

Flertallet i kommunestyret i Karmøy bør komme med en forklaring så snart som mulig.

Les alt om:

Meninger Karmoynytt