«Omkjøringsveien er ikke fullfinansiert»

Skrevet av Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen
16.11.2019 17:42

MENINGER: Denne uken kom bomben fra Samferdselsdepartementet: Haugalandspakken må spare 2,4 milliarder kroner, og det blir ingen takstøkning. 

Dermed er det klart og tydelig: Omkjøringsveien kan umulig være fullfinansiert.  

Situasjonen er denne: Det er ikke nok penger til både omkjøringsveien, Veakrossen-Helganes, Fagerheim-Ekrene og Karmsundgata. Det er sannsynlig at Kommunaldepartementet krever miljøtunnel på omkjøringsveien, noe som fordyrer prosjektet med ca. 150 millioner kroner. Veakrossen-Helganes ble foreslått skrotet i et styringsgruppemøte i Haugalandspakken allerede for noen måneder siden (den har mange og alvorlige innsigelser på seg – det er tvilsomt om den i det hele tatt får bygges). Fagerheim-Ekrene er snart byggeklar, mens Karmsundgata er advokatmat (en rettsak vil binde de 400 millionene den koster i lang tid fremover). 

Omkjøringsveien, Fagerheim-Ekrene og Karmsundgata koster til sammen 1,8 milliarder kroner, mens Haugalandspakken kun har 1,3 milliarder kroner å bruke innen 2023, når Haugalandspakken opphører. 

Det betyr at disse prosjektene enten må nedskaleres eller skrotes. 

Haugesund kommer ikke til å godta at Fagerheim-Ekrene skrotes, og går for nedskalering for i det hele tatt å få vei. 

Karmøy kommer heller ikke til å godta at omkjøringsvei-prosjektet skrotes, men har nå ikke noe valg: Skal veinettet i Åkra og omegn det hele tatt kunne oppgraderes, må prosjektet nedskaleres kraftig. 

Og det betyr: Ny rundkjøring ved Rådhusgata i Åkra sentrum, sammenknytning av Engvegen, Tostemvegen og Klæhaugvegen, samt en ny rundkjøring i Veakrossen. Altså det som på folkemunne kalles 0+-løsningen, men som rådmannen i Karmøy kaller «Alternativ E». 

Situasjonen er svært alvorlig: Om ikke politikerne i Karmøy nå kaster seg rundt og går for Alternativ E, kan Karmøy risikere å miste omtrent alt som er igjen av prosjekter i Haugalandspakken.