Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Omkjøringsveien er død»

Skrevet av Hein Berdinesen
17.03.2020 14:54 - OPPDATERT 17.03.2020 18:21

LESERINNLEGG: Bompengepakker som Haugalandspakken, der kommuner i en region inngår i et «spleiselag», er ikke lenger tillatt. Stortinget har satt en stopper for dem gjennom bompengeforliket, fordi de rammer befolkningen på grunn av kostnadsoverskridelser og andre faktorer. 

Som tidligere ordførerkandidat for Tysvær Høyre, Ola Apeland, har påpekt det: Tida for store, nye prosjekter er av denne grunn forbi; nå handler det om oppgraderingsløsninger av eksisterende veinett, eller det vegvesenet kaller 0+-løsninger. 

Fylkeskommunen i Rogaland, som er veieier for prosjektene i Haugalandspakken, har derfor tatt grep, og bestemt at alle prosjekter i inneværende pakke og i neste pakke (som kommer etter 2023), skal formes etter følgende kriterier: 

I hvilken grad prosjektet knytter seg til gjeldende overordnede planer på Haugalandet (som Regionalplan for areal og transport på Haugalandet og KVU Haugesund), i hvilken grad planlagt utvikling av det omkringliggende veinettet skaper et behov for prosjektet, i hvilken grad prosjektet bidrar til et effektivt transportnett til og fra regionsenteret i Haugesund, og i hvilken grad planlagt veistandard og/eller enkeltløsninger i inneværende prosjekter kan reduseres. 

Det er altså ingen bønn lenger: Alle veiprosjekter på Haugalandet skal, uansett kommune, tilfredsstille disse kriteriene. 

Det er lett å se at omkjøringsveien mellom Ådland og Vea ikke har en sjanse i dette bildet. Den er ikke i nærheten av å oppfylle de nevnte kriteriene til Fylkeskommunen, og den er blitt altfor dyr til å kunne finansieres, både nå og uansett fremtidig bompengepakke. 

Det hjelper ikke om Karmøy kommunestyre har vedtatt omkjøringsveien, for det er veieier som bestemmer finansieringen og målene for den videre planleggingen av veinettet på Haugalandet. 

Det hjelper heller ikke at ordføreren og varaordføreren i Karmøy, som er kommunens representanter i styringsgruppa i Haugalandspakken, forsøker å pynte på situasjonen gjennom å påpeke bagatellmessige usikkerhetsmomenter i pakken, som mulig indeksregulering av bomsatser, underbudsjetteringer i småprosjekter og ekstrainntekter i form av elbil-betaling. Alt dette vil utgjøre småpenger, og får ingen betydning i det store bildet. 

Det hjelper heller ikke, som ordføreren har forsøkt i de siste møtene med styringsgruppa og gruppelederne i kommunestyret, å så tvil om de låste 400 millionene til Karmsundgata; dette prosjektet vil bli bygget, uansett advokatmat, noe Fylkeskommunen er klinkende klar på. 

Og ordførerens argument, presentert i de samme møtene, om at omkjøringsveien kan gjøres billigere, med smalere veier, uten midtdeler, rumlefelt, påkjøringsfelt, toplanskryss og mindre rundkjøringer, for å spare penger, er ren ønsketenkning. I reguleringsplanen er vegvesenet klare på at omkjøringsveiens utforminger ikke kan endres på, gitt kravene til trafikksikkerhet og framkommelighet i håndbøkene som de er pålagt å bruke. 

Det å fortsatt gi et inntrykk av at omkjøringsveien kan realiseres, er dermed, med respekt å melde, politiske krampetrekninger. Å fortsette å kjempe for omkjøringsveien nå, er som å bære havre til en død hest. Det tror jeg også de fleste i kommunestyret i Karmøy er i ferd med å innse. 

Når Fylkeskommunen tilbyr Karmøy kun 60 millioner kroner i sin anbefalte portefølje per mars 2020, er det et tydelig politisk hint; Karmøy må nå droppe strategien om fortsatt å kjempe for omkjøringsveien, og sørge for å sikre den livsfarlige Veakrossen og tiltak for økt trafikkflyt og sikring for myke trafikanter i Åkra sentrum (jf. notat av 27. februar fra samferdselssjefen i Rogaland). Fylkeskommunen sier videre: Det er nordover på Karmøy at veinettet skal prioriteres i fremtiden, for det er tiltak nord på øya som tilfredsstiller målkriteriene nevnt ovenfor (jf. møtet i styringsgruppa 5. mars). 

Jeg ber derfor innstendig om at kommunestyret i Karmøy går inn for å sikre en god andel av de resterende midlene i Haugalandspakken så raskt som mulig, for hvis Karmøy fortsetter å insistere på penger til en fortapt omkjøringsvei, vil vi mest sannsynlig ende opp med at det ikke blir midler til tiltak verken i Veakrossen eller i Åkra sentrum. Jeg vil i denne sammenhengen minne om at det i samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene står svart på hvitt at det er viktigst å få sikret 0+-tiltak i Veakrossen og i Åkra først. 

Kommunestyret må nå sørge for at ordføreren og varaordføreren gis mandat til å sikre Veakrossen og Åkra sentrum, slik Fylkeskommunen ber om. 

Omkjøringsveien er uansett død. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.