Illustrasjon: Killingtjørnkrysset øst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Omkjøringsveien: Det handler om realiteter»

Skrevet av Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen
18.03.2020 20:03

LESERINNLEGG: Det gjenstår i skrivende stund 474 millioner kroner i frie midler i Haugalandspakken, som skal fordeles mellom kommunene. Fylkeskommunen, som eier alle prosjektene i Haugalandspakken, og som bestemmer over finansene i Haugalandspakken, har derfor skissert tre mulige alternativer som styringsgruppa i pakken (ordførere og varaordførere) skal drøfte fram til 5. mai.

Alternativene er:

1. Pengene fordeles på Salhusvegen, Veakrossen, Åkra sentrum og tiltak inn mot Sveio.

2. 300-350 millioner kroner (pluss buffer) går til omkjøringsveien Åkra sør-Veakrossen.

3. 300-350 millioner kroner (pluss buffer) går til Fagerheim- Ekrene.

Kommunene har fått i oppdrag å bli enige om ett av alternativene, eller foreslå et nytt, felles alternativ.

Men Fylkeskommunen, som altså eier fylkesveiene, har satt opp en rekke målkriterier for videre planlegging av veinettet på Haugalandet, og er klare på at alternativ 1 oppfyller målene best.

Dette gir seg selv: Karmøy får ikke hele potten alene. Selvsagt ikke. Altså blir det en variant av alternativ 1.

Omkjøringsveien er blitt en økonomisk umulighet. Det er realitetene. I et motsvar til innlegget «Omkjøringsveien er død» sier Arne Eide, leder av «Foreningen JA til ny hovedvei på Karmøy», seg uenig, og skriver: «I den grad det mangler midler, kan veien bygges etappevis».

Hvor har du det fra, Eide? Gottfried Heinzerling, som er samferdselssjef i Rogaland Fylkeskommune (og som Eide henviser til), har slått fast at det finansielt sett ikke går å bygge veien etappevis slik den er regulert nå (jf. notat av 27. februar). Finansieringen av prosjektene i Haugalandspakken er ikke noe vi kan gjette oss fram til; det er samferdsel i Fylkeskommunen som bestemmer dette.

Så hvorfor skal vi høre på Eide og hans organisasjon «Foreningen JA til ny hovedvei på Karmøy», og ikke på samferdselssjefen i Fylkeskommunen?

At Liknes-bommen sør for Åkrehamn ikke ble satt opp for å bygge veier på fastlandet, som Eide skriver, er klart, og nettopp derfor må kommunestyret i Karmøy nå redde stumpene og sikre Veakrossen og Åkra sentrum så raskt som mulig. Jo raskere man kommer i gang med Veakrossen og Åkra sentrum, jo større del av kaka vil disse to prosjektene få.

Samferdselssjefen og Rogaland fylkeskommune skriver følgende i sine sakspapirer til styringsgruppa i Haugalandspakken:

«Tiltaket i Åkra sør-Veakrossen innebærer tiltak i Åkra sentrum og i Veakrossen. Tiltakene er alle reguleringsavklarte og i stor grad prosjekterte, så bygging kan skje relativt raskt. Tiltakene ligger inne i det fulle Åkra sør-Veakrossen-prosjektet, men nytten av de vil bli enda større om ikke omkjøringsvegen kan finansieres […].»

Nå må Høyre og resten av kommunestyret ta grep, og sørge for at flest mulig tiltak i Åkra sentrum og Veakrossen, blir berget, før det er for sent.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.