«Omkjøringsveien...»

Skrevet av Øystein Merkesvik
23.10.2018 12:00 - OPPDATERT 23.10.2018 14:00

MENINGER: Det er legitimt å si sin mening om det en er uenig eller enig om, med for min del er det med noe forundring en leser og hva en hører om denne omkjøringsveien. Kommunen lurt, to rundkjøringer løser alle problemer for Åkra, noen uttaler seg for alle på Åkra og noen for alle Karmøybuer, ødelegger for nærmiljøet, mangfoldet osv.

Og årsaken til å stikke hode frem som Sevlandsbu og aktiv i Sevland Fjellag er nemlig at INGEN, sier INGEN nevner de som har de nåværende trafikk utfordringer og problem rette i fanget nemlig alle vi som bur i Sævelandsvik ei heller gir et nyansert bildet av naturmangfoldet.

For på denne strekningen som noen hevder at ny rundkjøring ned til Vea og ny rundkjøring ved Åkra Bilimport så er problemet løst + Engveien. Ja vel, la de få de rundkjøringene. Men i de samme innleggene frem til nå av de som ikke ønsker omkjøringsveien, hopper de glatt over at det på den samme strekningen langs Fv47 er det over over 2000 husstander som har mellom 10000 – 12000 biler å forholde seg til hele døgnet. Og INGEN nevner de myke trafikanter som ferdes langs Fv47 fra bygda til Sevland Skole og Ungdomskolen på Åkra. De har gangfelt vil motstanderne svare, Ja men tenker de noe gang på hvor mange farlige kryssinger de må over langs Fv47 mellom Vea krysset og til Tjøsvoll bru der trafikk-korken starter i rushtrafikken på ettermiddagen.

En kan begynne innefra ved Vea Krysset langs Heiå/Haringstad er det mang lokale uoversiktlige utkjørsler på begge sider av Fv47 før en kommer ned til første større avkjørselen på Varne, som det ikke alltid vises hensyn til for de som vil inn/ut på Fv47.  Det er tross alt noe som heter «Hensynsfull kjøring».  Så er det meget kort avstand ned til Trælhaug og gangfeltet som har nedkjørsel til Fredheimveien og Fredheim bufellesskap.

Her foreligger det paradokset nok en ny regulering over Fv47 fordi det skal bygges mere boliger i dette området som betyr enda mere trafikk i dette området. I tillegg kan det komme mange nye skole elevere denne veien vist skoleplanen blir at en flytter midlertidig elever fra Grindhaug til Sevland Skule. Et meget farlig kryss uten undergang. Flytter en seg så enda noen 100 meter lenger vestover så kommer en ned til Cirkel-K stasjonen, Nylandsveien og Vester Vea veg som her møtes. Her er det alltid et kaos å komme ut/inn på sideveier fra/til bensinstasjonen og trafikk uhell har det vært mange av.

Vises «Hensynsfull kjøring» her Nei, flertallet av bilene som vil inn på noen av disse avkjørselen blinker verken dit eller dit. På folkemunne et kaos område å krysse. I tillegg til undergangen mot Vestre Vea veg er det en umerket overgang meget uoversiktlig i et meget trafikkert område som skolelever bruker dag. Kjører en enda noen 100 meter vestover da kommer en til den største og farligste avkjørselen av dem alle nemlig avkjørselen til nedre del av Sævelandsvik, nemlig ned til Mannes og Hansadalen. I dette området bor tyngdepunktet av Sevlandsbuer.  Her er også den gangovergangen som det har vært flere alvorlige påkjørsler. Et kryss som stadig skaper farlige situasjoner for alle som vil ut på Fv47.

Les så HA av 11/10-19 der Mannesbuen nå står frem og er meget bekymret allerede for trafikkgrunnlaget til Mannes og sier nok er nok på denne veien i forhold til planlagte utbygging av nye boliger som skal bygges i Stivlevågen (for de som er kjente). Mere biltrafikk blir resultatet hvis ikke noe skjer her. Beveger vi oss enda litt vestover mot Tjøsvoll brua og krysset der Tveitholmsveien kommer ut i et uoversiktlig kryss på Fv47, der det daglig er meget stor tungtransport av grus/singel til Åkra Sementstøperi og til/fra K-Fisk for fisketransport. Her har det også vært dødsulykker opp igjennom tidene. Så sies det at to rundkjøringer et ved Åkra Bilimport og et på Vea løser problemet. De to til stadighet nevnte rundkjøringene løser fortsatt ikke noe av Sevlandsbuen’ s trafikale utfordringer som fortsatt vil ha 10000 – 12000 biler gjennom bygda.

Trafikken på nåværende Fv47 vil heller ikke forsvinne helt med ny omkjøringsvei fordi på Sevland har nemlig nesten den eneste Bensinstasjon mellom Skudeneshavn og Bygnes som byens Åkrehamn sin eneste stasjon. Men med en ny omkjøringsvei vil alle de myke trafikanter få en sterkt redusert risiko å forholde seg til og ikke minst vil øvrige Sevlandsbuer få et mye bedre oversiktlig og sikrere trafikk å forholde seg til med all utbygging som skal komme.

«Noe» å tenke på når det nevnes en kostnad på 1 milliard, men hva koster et menneskeliv for storsamfunnet. En mulig løsning til de som sverger for nye rundkjøringer, vil de gi oss Sevlandsbuer fire nye rundkjøringer i nevnte området som en løsning på Sevlandsbuen’s utfordringer med Fv47 … Hva med en rundkjøring på Tveitholmsveien, Mannesveien, Krysset Cirkel-K og Vestre Vea veg og Trællhaug?

Så litt om nærmiljøet, mangfoldet til marka og fugleliv som er fremtredende i motstanden for omkjøringsveien.  Er aktiv i Sevland Fjellag som er en stor grunneierne med 400mål rundt drikkevannskilden Aureivatne på vest og øst siden. En var svært bekymret i Fjellaget for denne nye omkjøringsveien hva ville den kreve av skog og inngripen, slik vi opplevde det da vannledningen vestover til Åkra og Liknes ble lagt da mye areal ble tatt. Men som eneste representant fra grunneier som møtte på befaring med Vegvesenet fra Killingtjøn på Åkra marka i nord og østover opplevde jeg at det var omsynstatt for mye av Fjellagets bekymringen og for de som ønsker marka som turområde og fortsatt nå å ha mangfoldet. I skogen til Fjellag er det  Hubroen holder til sies det (har ikke sett den).

Her blir svært få træ tatt og inngripen minimal. Vegen er lagt i ytterkanten i nord av vårt skogområde og i et område som er lite farbart for turgående generelt, den vil gå i myr og ikke minst nedfor og nord for Kjersfjel (72m) for de som er kjente i området. Men jeg stilte meg selv et spørsmål hvor var de virkelige grunneierne? De som egentlig burde ha uttalt seg om trasse valget, i sted er det noen forpaktere som er imot som utaler seg i media. Merkelig.

Og når det gjelder mangfoldet til marka så vet alle som ferdes i Vest Karmøy heia, at det store mangfoldet ligger sør for Vanntanken på Haringstad og innover mot Sålefjellet som mange kjenner.  Var en av insjativ takerne til å få merket alle turstier med skilt, og en merket ca 100 km med turløyper i Vest Karmøy Heia. Slik at hele befolkningen fra Vest sida skal få oppleve mangfoldet og naturen sørover i marka. Sammen med Vea Turlag, Åkra Fjellag og Sevland Fjellag satte en opp over 140 skilt på de ulike turstiene. I trassen til den omtalte veg trassen blir det kun Ca 10 skilt blir berørt/flyttet. Vipe eller Åkerriks har jeg aldri sett der oppe i dette terrenget.

Riktignok ryker Maria skogen, men den er nå allerede ødelagt som rasteplass av sauer skitt og piss og selve skogen er i ferd med å råtne på rot. Selvsagt går det med noe utmark og myrområder når en skal bygge fremtidens veg for hele vest sidas beboere.  To bøndene øst ved Haringstadvatne og en sør for Vea sletta blir berørt. Miljøhensyn skrikes det også opp om, men hva med de frittgående sauer som går fritt i området ved drikkevannskilden Aureivaten og skiter og pisser i nedslagsfeltet til drikkevannet, har ikke de som eier disse sauene noe miljøhensyn å ta … Noen har sågar tillatt seg å slippe inn sauer på annenmanns eiendom uten noe for tillatelse (Fjellaget’ s eiendom) og tatt seg til rette.

Nå i tørkeperioden i sommer var sauene helt inne på området der det normalt er vatten. Muligens Karmøy Kommune sin naturforvalter kan svare på lovligheten av å skite og pisse i et av Karmøys vannressurs for vest sida?  Mange, mange turgående spør oss i Fjellaget av lovligheten av dette, samtidig begynner de nå også å bli lei av å gå på turstier i saueskitt og piss overalt. De gjerder som var tenkt å holde sauene på plass er nå åpne i alle ender så sauene går fritt overalt.

Dette var mitt synspunkt og samtidig så kunne jeg tenkt meg å oppfordrer alle Sevelandsbuer som opplever de daglige trafikkproblemer til å mobilisering og være med på en underskriftskampanje for ny omkjøringsvei.

Takk til Vegvesenet for en god og planmessig løsning fra Åkra i nord ved Killingtjøn og til Brekke baken der den nye omkjøringsveien kommer inn på nåværende Fv47 og ikke til dagens Vea kryss som mange tror.

Peis på dere som har flertall i kommune å få ny omkjøringsvei som sikrer fremtidens trafikk.

 

Les alt om:

Meninger