Killingtjørnkrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Omkjøringsvegen og økonomi»

Skrevet av Per Thorvik
19.11.2019 08:37 - OPPDATERT 19.11.2019 13:51

LESERINNLEGG: Partiene som går inn for å ta store trafikkmengder bort fra Åkra sentrum og Sevland, vant en overlegen seier i Kommunevalget 2019. Partiene har fått en klart forpliktelse fra folket til å gjøre noe virkelig effektivt med luftforurensing, støy, trafikkulykker og dårlig fremkommelighet.

Folkestyre - det betyr omkjøringsveg på Åkra. Når økonomi blir spilt inn som en negativ faktor, handler det om hvordan partiene skal realisere denne forpliktelsen til velgerne innenfor endrede rammer. Først må økonomien avklares – det foreligger to rapporter i senere tid som er dels i strid med hverandre. Rogaland fylkeskommune oppgir en langt gunstigere situasjon enn statsråd Dale. Dette må undersøkes, slik som spørsmålet om mva-kompensasjon.

Karmøy har ikke fått et eneste stort prosjekt i Haugalandspakken så langt. Norheim-Raglamyr ble fremmet av Haugesund - før Karmøy var med. Det er deres prosjekt. Karmøy har lagt Veakrossen- Helganes på ventehylla. Det som gjenstår er Omkjøringsveien. Den skal bygges.

Prosjektopplegget til Haugalandspakken tilsier at Karmøy skal ha drøyt 50% av midlene i den gjenværende perioden til 2023. Det gir et bra økonomisk utgangspunkt til møtene i Styringsgruppa. Dette bør være utgangspunktet for den politisk ledelsen, ikke kortsiktige kriseløsninger

Noen partier, som FRP, foreslår en barbert 0+ løsning for å spare penger. Det handler om ta ut rundkjøringen i Veakrossen og noen tiltak på Åkra som kan føre trafikk fra FV47 over til parallelle veier, spesielt Engveien. Disse tiltakene vil imidlertid ikke fjerne en eneste bil fra sentrum. De vil heller ikke gi noen bedre trafikkgjennomstrømming av betydning. Det ligger i kortene at vi vil se lavere fartsgrenser og flere fartshumper for å håndtere situasjonen på sikt uten en ny vei. Skoler, eldreboliger og legesenter får mer trafikkforslumming i nærområdet.

Over 13-14000 biler i døgnet passerer Sevland Øst sine boligområder og Åkra Nord.

Denne løsningen bør absolutt ikke være aktuell når folkets mandat og Karmøys posisjon i Haugalandspakken tilsier det motsatte.

0+ må dessuten utredes og planlegges fra grunnen av. Det går ikke an å ta noen delmomenter ut av en større plan, uten å analysere nøye virkninger og kostnader på nytt, når konteksten blir en helt annen. Dette vil ta mye tid og er trolig utgått på dato når det kommer til realisering innen rammene av nåværende pakke. En realisering som forutsetter at en stor del av kommunestyret forlater programmet de er valgt inn på. Og hvem skal i tilfelle overta Karmøy sine hardt opparbeidede midler?