Einar Endresen (Frp) . Arkivfoto

«Omkjøringsvegen – En replikk til Helge Thorheim»

Skrevet av Øystein Merkesvik
18.10.2018 06:22 - OPPDATERT 18.10.2018 08:22

MENINGER: I KarmøyNytt sin nettutgave har Helge Thorheim (UA) 17.10. et innlegg hvor han forsvarer omkjørinsvegens berettigelse, og hvor han utforder undertegnede på et par områder.

Han skal derfor få svar herfra:

Helge Thorheim synes det er «forunderlig at Karmøy FrP nå har snudd i denne viktige saken».  Svaret på dette kan være så enkelt som at det igjen er blitt tillatt å mene noe annet enn Helge Thorheim innad i Karmøy FrP.  Da burde det ikke forundre Helge Thorheim at noen av oss velger å benytte oss av denne retten...

Det merkelige er at Helge Thorheim, etter noen års aktivt medlemskap i FrP, heller ikke har fått med seg at FrP er et parti som jobber for å begrense (aller helst fjerne) bompengebelastningen for bilistene!

Da skal i hvert fall bilistene få slippe å betale bompenger for prosjekter som synes å være helt unyttige, eller som «koster mer enn de smaker», etter min oppfatning.

Helge Thorheim stiller videre spørsmålet om hvor jeg har tallet «1 milliard bompengekroner» fra, som omkostning for omkjøringsvegen. Samtidig opplyser han at Vegvesenets siste kostnadsanslag til styringsgruppa er på kr. 702 mill.

(Dette tallet vil også bli mange bompengekroner å betale for bilistene, dersom det medfører riktighet...)

Jeg er også kjent med at Statens Vegvesen opererer med slike kostnadskalkyler.  Men som mangeårig fremtredende samferdselspolitiker i Rogaland Fylkeskommune har jeg lært meg å kjenne både «lusa» og Statens Vegvesen «på gangen»:

Jeg VET at når Vegvesenet presenterer slike kalkyler, så opererer en alltid med de «snilleste» kalkylene for å få positive politiske vedtak for sine prosjekter.

Og når så prosjektene er igangsatt, så sprekker budsjettene gjerne så det «synger etter».

Men da er det for sent; politikerne kan ikke stoppe et vegprosjekt som ender opp «midt i ødemarka», eller et tunnelprosjekt som ender opp halvvegs inni fjellet, pga. budsjettoverskridelser. Da blir velgerne sinte...

Da VET Statens Vegvesen at politikerne vil velge den ENKLESTE løsningen:

Nemlig å sende regningen til bilistene i form av dramatiske økninger av bompengesatsene.

Da blir også velgerne sinte, men dette er et sinne som man som regel har glemt på valgdagen...

Av èn eller annen grunn er det kun FrPs lokalpolitikere som tør å utfordre Stortinget på at slike regninger må tas over Statsbudsjettet.

Så med disse erfaringene synes jeg ikke det er noen overdrivelse å hevde at omkjøringsvegen, dersom den noen gang blir åpnet, vil ende opp med en sluttregning på nærmere 1 milliard kroner. Det blir et tall jeg kommer til å fortsette å bruke.

I Norge er det, sørgelig nok, blitt mer «regelen enn unntaket», at kostnadene på bompengeprosjekter sprekker, og jeg vil også få koste på meg litt forundring over at Helge Thorheim synes å ha blitt så glad i bompenger at han gjerne påfører bilistene noe mer av dette «godet».

Les mer om:

Meninger Karmoynytt