Mariaskogen kulvert føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Omkamp om omkjøringsveien til høsten!»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen
09.08.2019 10:07

MENINGER: Det er ikke bare laber økonomi i Haugalandspakken, innsigelsen fra Fylkesmannen, eller et rettslig oppgjør som kan stanse omkjøringsveien. Flere grunneiere har, sammen med Natur og ungdom, nå klaget på reguleringsplanen for omkjøringsveien. Denne klagen vil først i november bli behandlet av Hovedutvalg teknisk og miljø. Hvis hovedutvalget, som blir satt sammen med bakgrunn i valgresultatet, kommer frem til at klagen (eller klagene) skal tas til følge, og dermed at reguleringsplanen må anses for å være ugyldig, må klagen opp til behandling i kommunestyret. Med andre ord vil det være avgjørende for omkjøringsveiens fremtid hvilke partier som får flertall etter valget. De uttalte nei-partiene, som mener at bompengene kan brukes på langt mer fornuftige måter enn å bruke minst 700 millioner kroner på en omkjøringsvei der gjennomgangstrafikken kun utgjør én av syv biler, er som kjent Frp, SV, MDG, Venstre og Rødt.

Jeg finner det for øvrig veldig rart at ikke handelsstanden på Åkra har engasjert seg sterkere i saken; at flere butikker vil risikere samme skjebne som mange butikker i Skudenes har opplevd de siste årene, er ikke usannsynlig hvis omkjøringsveien kommer: Mange butikker har lave marginer, og det skal ikke alltid så mye handelslekkasje til før de bukker under. At omkjøringsveien vil bidra til økt handelslekkasje på Åkra, kan det ikke være tvil om – selv om vegvesenets prognoser om 70 % mindre trafikk i Åkra sentrum skulle vise seg å ikke stemme. De fleste av oss har jo hørt historien om hvorfor en tidligere Ap-varaordfører ville ha omkjøringsveien; hun ville komme seg fortest mulig til Raglamyr for å handle ...

Godt valg, karmøybuer!