Marianne Sol Levinsen.

«Om å være kommunestyrerepresentant akkurat nå på Karmøy»

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.01.2019 07:59 - OPPDATERT 22.01.2019 08:59

MENINGER: Man er ikke bare folkevalgte men og et vanlig mennesker som blir berørt av de politiske vedtak som fattes.

For oss fastboende så ser vi at det planlegges en omfattende nedbygging av natur, jordbruk, bit for bit og samtidig en oppøkning i form av priser på avgifter og bommer.

I helgen ble flere av politikerene invitert på en befaring for å se hvilke områder som blir berørt av de nye traseene på karmøy og det var et vakkert skue.

Så langt...så lenge det er uberørt...Dette gjaldt omkjøringsveien, likeledes;

– Har politikere i karmøy kommunestyret vært på befaring på helganesområdet? Jeg vet de ikke har det. Mange tror det er et verdiløst område med bare Stein. For oss som er kjent, er området finere enn selve Djupadalen.  Og det er ikke bare fint for oss, men for de mange andre arter enn oss som faktisk lever her.

Noen visste fra før at omkjøringsveiprosjektet på nærmere milliarden bar til «galskap»og man trengte virkelig ikke gå hele traseen, andre politikere grep sin sjanse å skrive om en sammenligning mellom «kjerreveier og fylkesveier som trenger oppgradering» uten å engang ta imot invitasjonen om å komme å se(?)Jeg er selv fra røyksund og ser at de kjerreveiene vi hadde selvsagt trengte en oppgradering men det gjør også våre eksisterende veinett på Karmøy og det er nettopp dette det handler om : at politikere skjønner eksakt hvor vi trenger trafikksikringstiltak, utbedringer og hvilke tiltak det trengs for å gjøre det bedre for våre innbyggere, næringsaktører og for fremtidens borgere. Og ikke minst å forstå hvor våre allerede innbetalte bompenger har gått til. Omg så våre ungdommer skriver... Sykkelveiene i Ølen blir sikkert kjempeflotte...Logikken rundt bomstasjoner har for lengst forsvunnet for min del.

Vi må ha vei, gjøre korte avstander kortere, Og letteste alternativet blir tydeligvis å gruse en vei beint over matjord og beiter - på syltynt grunnlag. Jeg har nemlig ENDA ikke hørt et godt nok argument for å gjennomføre dette prestisje prosjektet.

Forsking viser at med mer vei øker trafikken,  erfaring viser at mer bom gjør det vanskeligere økonomisk for både private og lokale aktører.

Utbygginger: Det er bare trist at så omfattende naturinngrep ikke går inn over enkelte partier som skal være for både jordvern og naturmangfold - og veien går tett på befolkningen og gjennom jordbruk og eiendom og påvirker flere utrydningstruede, sårbare naturtyper og arter, den ødelegger for mange som driver egen næring - våre bøndene i kommunen. Bønder som gjør sitt for at vi skal få mat på bordet hver dag, hvertfall for oss over broen, på fastlandet / Røyksund har man jo kun 6 minutt til butikken for å kjøpe seg mat, billige biffer importert fra Langtvekkistan, til og med melken der kommer fra butikkene.

De er visst heldigere enn oss på selve øyna, eller har vi en annen vinkling?

Hvis vi skal tenke helhet så er et typisk eksempel å vise til den bonden som fikk avslag å utvide sin drift på helganes på grunn av økt press på naturmangfold/ men dette er ikke spesielt nevnt for fjord motorpark som kommer i samme område?

Akkurat den saken ligger på vent,heldigvis ...og hvis den vinnes gjennom samt omkjøringsveien har vi lite vi kan melde hjem om til diverse naturvernorganisasjoner.

Jeg hadde tro på politikere som stilte til valg med program for å beskytte bønder og natur, men når så mange dekar landbruksjord forsvinner i prosjekter har jeg desverre mine tvil om de rette personer sitter i kommunestyret, og jeg stiller spørsmål til sp, ap, høyre og KrF om deres agenda om miljøperspektiv holder til the bitter END om planer om omkjøringsvei som den foreligger nå går gjennom.

Jeg har mange ganger tatt opp i kommunestyret på karmøy hvor viktig det er med et vernet naturmangfold, og hvorfor vi trenger å ha et vern, mulig det har vært for lite engasjerende for enkelte. Mulig det ikke betyr noe som helst for enkelte partier og enkeltpersoner.

Jeg tror uansett utfall at karmøybuen er tjent med tydelige politikere som står for sitt parti program og holder det de lover. Det blir et spennende til høsten, med håp om at folk enda har tillit til våre folkevalgte til å faktisk ta et valg.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt