Oljeinvesteringene økte i 2020. Bildet viser Oseberg-plattformen. Foto: Helge Hansen / NTB

Oljeinvesteringene økte i pandemiåret

Skrevet av NTB
14.01.2021 11:23

Investeringene i olje og gass i Norge gikk opp i fjor, koronapandemi til tross.

– Investeringene var i fjor rundt 150 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på rundt 2 prosent sammenlignet med året før, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

I år ventes det investeringer på rundt 140 milliarder kroner. Neste år ventes de å falle noe, for så å stige igjen.

Det høye investeringsnivået forklares blant annet med at flere nye felt er under utbygging.

Oljedirektoratet har også oppjustert prognosen for investeringer de neste fem årene. Krisepakken for oljesektoren som ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor, har vært et viktig bidrag til den økte aktiviteten.

Det var planlagt rundt 50 letebrønner i 2020, men bare 31 ble påbegynt. I disse ble det gjort 14 funn – sju i Nordsjøen og sju i Norskehavet. Andre letebrønner er skjøvet ut i tid, hovedsakelig på grunn av koronapandemien. Oljedirektoratet venter at 40 letebrønner vil bli boret i år.

Ved årsskiftet var 90 felt i produksjon på norsk sokkel. Fire nye ble satt i drift i fjor: Tor, Skogul, Ærfugl og Dvalin.

(©NTB)

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.