Geir Toskedal (KrF) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Økt fokus på eldre»

LESERINNLEGG: Mange eldre har fått en krevende situasjon forsterket i karantenetiden. Ensomhet, isolasjon og psykiske ut fordringer berører oss, og som politikere må vi finne løsninger. 

Mange eldre har blitt isolert og fått det verre. Kommuner innfører helt nødvendige tiltak for å stoppe smitten, noe som redder mange liv. Men kommunene må i tillegg sikre besøk og aktiviteter for våre eldre. Dette opptar KrF.

Landsstyret vedtok i høst at innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre måtte intensiveres gjennom styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter. KrF vil at alle sykehjem og omsorgssentre utarbeider trygge besøkssoner for å sikre jevnlig besøk fra familie og nære pårørende, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er en god investering i omsorg og helse. 

Jeg er glad for at det i budsjettene både for 2020 og 2021 er satt av flere hundre millioner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Pengene skal blant annet gå til teknologi mot ensomhet, besøksverter, aktiviteter på sykehjem og spisevenner. Da kan den som sitter alene få noen å spise middag sammen med. Tilskuddene kan også bety avlastning for hjemmeboende eldre som tar vare på ektefelle eller partner, eller gi aktivitetstilbud til beboere ved hjem med heldøgns bemanning. 

Nye digitale møtesteder gjør det mulig å både høre og se andre mennesker, en viktig erstatning for det å treffes fysisk. Men mange eldre har ikke kompetanse til å møte sine  nærmeste slik, det skorter på hjelp og tilrettelegging. Det vil KrF legge til rette for. 

KrF vil forhindre utenforskap blant eldre og sørge for at digitaliseringen ikke setter de eldre på sidelinjen i samfunnet. Mange kan bidra for å gjøre denne terskelen lavest mulig. 

KrF har også fått på plass "Matgledekorps" i fem av fylkene våre. Disse kan reise ut til kommuner, sykehjem og institusjoner og gi veiledning, oppfølging og arbeide sammen med de ansatte og beboerne på sykehjemmet om hvordan måltidene kan bli bedre. KrF ønsker at måltidene igjen skal være et av høydepunktene for de som oppholder seg på sykehjemmene. 

Eldrepolitikk er en hjertesak for KrF, og i forslaget til nytt partiprogram slår KrF fast at eldre mennesker må møtes med respekt, få oppleve trygghet og erfare verdighet. Eldre er sprekere enn noen gang, men mange kjenner på ensomhet og isolasjon. KrF vil etablere en tilskuddsordning til livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser, aktiviteter, opplevelser og kulturtilbud. Vi må sikre en eldreomsorg med høy kvalitet, gjennom varierte botilbud, tilstrekkelig bemanning og omsorg for hele mennesket. Eldre, som alle andre i samfunnet, har ulike behov slik at tiltakene må tilpasses den enkelte. 

Alle mennesker fortjener en verdig alderdom, og ingen skal engste seg for å dra på årene i Norge! Da er det viktig å snakke om fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Dette vil alltid forbli en av kjernesakene for KrF.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 


Geir Sigbjørn Toskedal
Stortingsrepresentant, KrF

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.