Arkivfoto fra Husøy.

Økning i antall klager på luktutslipp

Skrevet av Ann Margit Grønstad
26.08.2020 12:16

Karmøy kommune har denne måneden vært i dialogmøte med fiskeforedlingsbedriftene på Husøy.

HUSØY: — Det er i hovedsak disse som er årsak til luktutslipp fra næringsområdet. Fiskeforedling er en næring hvor det kan forventes utfordringer med lukt, både fra båter som kommer inn med fisk og fra produksjon av fiskemel og fiskefôr, skriver Karmøy kommune på sine nettsider. 

Kommunen har innsyn i miljøportalen som gir en oversikt over luktsituasjonen i området. Det er registrert færre klager fra januar til april, og i juli, enn i samme periode året før. Men i mai, juni og hittil i august har det vært en øke i antall klager sammenlignet med fjoråret, opplyser kommunen.

Høy aktivitet og sommervær kan være årsaken til økningen i antall klager, da dette øker risikoen for luktutslipp. 

— Karmøy kommune oppfordrer deg som innbygger til å bruke din klagerett om du blir sjenert av lukt, støy, støv eller annet utslipp, skriver kommunen videre. 

Planlegger helseundersøkelse

BioMar, Karmsund protein, Karmsund fiskemel og Seagarden har utslippstillatelse fra Fylkesmannen, og det er Fylkesmannen som fører tilsyn og skal sørge for at virksomhetene holder seg innenfor de grenseverdiene og kravene som er satt i tillatelsen.

Virksomhetene må holde seg under grenseverdien 99 prosent av tiden per måned, og kan ha et lovlig utslipp av lukt over verdien 1 prosent av tiden hver måned.

— Dette utgjør ca. 7 timer i måneden. En utfordring på Husøy er at det er flere virksomheter som har potensial for luktforurensing, slik at lukten kan bli sterkere og vare lenger uten at det overstiger enkeltbedriftenes grense. Mange av lukthendelsene kan derfor være lovlige innenfor utslippstillatelsen som er gitt, skriver kommunen. 

Det planlegges nå å utføre en helseundersøkelse blant de som bor i nærheten av området for å registrere grad av sjenanse grunnet luktutslipp.

Kommunen vil gjennomføre undersøkelsen tidlig neste år. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.