Rådmann i Karmøy kommune, Vibeke Vikse Johnsen.

Øker likevel tilskuddet til de private barnehagene

Skrevet av Ann Margit Grønstad
21.01.2020 15:11

Kommunen snur i saken om tilskudd til private barnehager, og vil nå bevilge flere millioner for å rette opp i forholdene.

POLITIKK: Det kommer frem av saksutredningen som skal opp i formannskapet førstkommende mandag. 

Barnehagene har tidligere påpekt at tilskuddssatsene er for lave, og i sakspapirene heter det at flere av de private aktørene har signalisert at det oppleves som sterkt urettferdig at de private må bemanne i tråd med normene i 2020, mens finansieringen er basert på kommunal drift i 2018 der normene ikke følges fullt ut. 

Kommunen har stått ved de tidligere satsene, men rådmannen foreslår nå å vedta ny tilskuddssats for finansiering av private barnehager, der kostnadsgrunnlaget oppjusters som om de kommunale barnehagene hadde fulgt norm om pedagogtetthet hele året 2018 og bemanningsnorm fra august 2018. 

«Når det gjelder kostnadsposten tilskudd til private barnehager i 2020, vil konsekvensen av økning i kostnadsgrunnlaget føre til at tilskuddene øker med 5,0 millioner kroner. Av disse går ca. 2,9 millioner til å rette opp feilføring på funksjon 211. Konsekvensen av å kompensere de private barnehagene som om kommunen hadde fulgt bemannings- og pedagognorm fullt ut i 2018 er beregnet til 2,1 mill. kr.», heter det i saksutredningen.

Viktig å rette opp i feilberegninger

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen skriver i saksdokumentet at det er viktig å rette opp feil i kommunens beregninger. 

«Oppdages det feil eller mangler i kommunens beregninger, er det viktig at slik rettes opp så snart som mulig. Det er også viktig at oppvekst- og kulturetaten har en kontinuerlig internkontroll knyttet til bemanningen i de kommunale barnehagene for å redusere sannsynligheten av feilføringer som krever etterjustering av tilskudssats», skriver Vikse Johnsen.

Hun mener at det ikke er grunn til å tro at kommunens praksis bryter med forskrift om tilskudd til private barnehager.

«Rådmannen ser likevel at det finnes et etisk argument for å oppjustere kostnadsgrunnlaget for de kommunale barnehagene som om de hadde oppfylt pedagognormen hele året og bemanningsnormen fra og med 1. august 2018. Det etiske argumentet forsterkes av at Karmøy kommunes tilskuddssatser er lave og det gir de private aktørene lite handlingsrom til omorganisering av sin drift. En slik løsning oppleves også å være i tråd med intensjonene i regelverket likeverdig behandling», skriver Vikse Johnsen. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.