Helge Thorheim (Karmøylista).

«Offentlig fattigdom»

LESERINNLEGG: I forrige uke så jeg TV-program med Ole Torp som intervjuet bergenseren Trond Mohn. Jeg kjente på forhånd godt til Trond Mohn og hans generøsitet med å gi tilskudd fra sin formue til ulike idrettshaller, arenaer osv.  I vårt område ble det for noen år siden kjent at han ga tilskudd på 10 millioner kroner til finansiering av Storhall Karmøy og garanterte også for driften, noe som selvsagt er fantastisk, da det letter byrdene på idrettslaget som skal betale renter og avdrag på lån til investeringen.

I programmet kom det frem at hans raushet har vært enorm og har gjort det mulig for svært mange barn og unge å få muligheter til stadig større utfoldelse i felles lek og idrett.

Det jeg ikke visste fra før var Trond Mohns ønske om å sørge for at norske sykehus har det fremste i teknologi ved undersøkelser m.m.  Som han selv sier: «Når en skal reparere noe må du først finne det du skal reparere, og da må en ha tilgang til det beste utstyret som til enhver tid finnes». Av denne grunn har han finansiert innkjøp av såkalte PET-scannere til svært mange sykehus i hele Norge. Trond Mohn sier at dette er noe som samfunnets styresmakter ikke har stilt til rådighet med penger for, og derfor er det han har trådt til.

Dagen etter jeg så TV-programmet var jeg selv til Haukeland sykehus, for nettopp å bli undersøkt av en PET-Skanner, til og med siste modell av en slik, og de bekreftet der oppe at denne nye hadde de også fått av Trond Mohn.

Jeg kan ikke annet enn å lovprise Trond Mohn som har gjort det mulig at jeg kan få tilgang til beste utstyr på et offentlig sykehus.  Men samtidig har jeg latt meg irritere kraftig over at det offentlige Norge ikke skal ta seg råd til å anskaffe denne type utstyr selv.  Dette samtidig som vi nesten dagstøtt hører beretninger om svimlende summer som sendes ut av landet til mer eller mindre gjennomtenkte klimatiltak, nå seneste 3,2 milliarder norske kroner (årlig 800 mill i fire år) til det Grønne klimafondet (GCF), som for øvrig har hovedsete i Sør-Korea.  Transparency International frykter mislighold av milliarder av kroner fra Det grønne klimafondet som Norge støtter, ifølge «Bistandsaktuelt.no». Dette er midler som ligger i Statsbudsjettet, så vi har slett ikke mangel på penger i dette landet, hadde vi bare prioritert vår egen befolkning først.  NORADS nye direktør, Bård Vegar Solhjel, uttalte i forbindelse med kontraktsinngåelsen med det Grønne fondet  at «Kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste sak».  Tenk det, god velferd og helseberedskap for den norske befolkningen er ikke vår tids viktigste sak!  

For kort tid siden fikk vi på nyhetene høre om Åsne Rostad Kallerud som var rammet av MS som kjempet en kamp mot Beslutningsforum for å få ta i bruk ny medisin som kunne lette hennes plager, men som beslutningsforum innen medisin ikke kunne tilby, ettersom den er kostbar.  Dette er bare nok et eksempel på at helsevelferd ikke prioriteres for vår egen befolkning, mens vi sender mange milliarder kroner rundt om i verden til såkalte klimatitak, der svært mye av dette er bortkastet. Dette ifølge Riksrevisjonen som har vært sterk kritisk til investeringer som er gjort både her og der, og som jeg selv har erfart fra mitt virke i Kontrollkomiteen i Stortinget i forrige Stortingsperiode.

En kan spørre seg om hvorfor det er blitt slik at våre myndigheter ikke synes interessert i å sette vår egen befolkning fremst i prioriteringene. Statens viktigste oppgave i et samfunn er å sikre innbyggernes liv og helse. Med den enorme rikdommen vårt land har, burde det vært en selvfølge at vi sørget for at eksempelvis helseområdet skinner i hele landet.  Det er heldigvis gjort mye på driften av sykehus i Norge over år, og min opplevelse av personalet er det aller beste.   Det som mangler er at de sentrale myndighetene (regjering og Storting) har som prioritet nr 1 å sørge for å tilrettelegge for at vi kan stadig nå nye mål innen dette viktige området. 

Jeg synes det er skammelig at regjeringen, med Stortingets viten, sender store beløp ut av landet, samtidig som det på flere sektorer er et stort behov for fornyelse, for bl.a. å sørge for nok midler i hele landet til en verdig eldreomsorg.

 

[annonse]
Helge Thorheim

Kopervik