Helge Thorheim (Karmøylista).

«Nye skoler i Karmøy»

Skrevet av Helge Torheim
03.09.2019 13:15

MENINGER: Skolestruktur, Skolekretsgrenser, Nye skoler, Innhold i skolen.  I det hele tatt, alt som har med skole blir det debatt av i kommunene, og det er forståelig. Alle har en egen opplevelse helt fra barnsben av hva det vil si å gå på skolen, og etter hvert som en har fått etablert seg med egen familie, ønsker en at egne barn skal få det best mulig med hensyn til læringsmiljø, herunder trivelige og moderne skolebygg og ditto læremidler.  Likeledes er besteforeldre opptatt av det samme for sine barnebarn og ofte vel så mye som foreldrene.

Interessen for skolesaker fra pårørende er bra, for det er diskusjonene omkring dette tema som bringer utvikling av kommunens totale læringsmiljø og trivselsmiljø fremover.

Ved innledningen til hver kommunestyreperiode har skolesaker tradisjonelt stått på programmet, og i år er det ikke unntak fra dette.  I Karmøy har det i den senere tid blitt foretatt en betydelig fornying av skolebyggene i kommunen, der ny skole for Torvastad kom på plass for bare få år siden, og nå er kommunen i startgropen for å stikke spaden i jorden for å bygge ny skole på Stangeland i Kopervik for å erstatte Eide skole og Stokkastrand skole.  Dette blir en meget stor barneskole, og er fremtidsrettet. 

Nå er det spesielt 3 skoler som trenger fornying. Dette gjelder Åkra skole, Vea skole og Kolnes skole. Både Åkra og Vea skoler er skoler som ble bygde i begynnelsen av forrige århundre, og de er så absolutt modne for å bli utskiftet med nye skoler, og har i grunnen vært det lenge.  Skolen på Kolnes må også få en fornying, da den er for liten, og spesielt når planlagt utbygging på Kolnes kommer i gang må det bygges nytt her.

Bygging av skolene for Åkra og Vea har vært debattert i svært mange år, og det er nå tid for å gå til konkret handling og få disse skolene bygget. Dess lenger vi trekker dette ut, dess dyrere blir byggene å bygge. Lånerenten er for tiden svært lav, og med de gunstige lånebetingelsene kommunen kan oppnå, ser Karmøylista ingen grunn til å vente med å investere i nytt og tidsmessig. 

Karmøylista har for perioden 2019-2023 programfestet å starte planlegging av skoler for Åkra, Vea og Kolnes.  I denne sammenheng ser vi Kolnes skole noe i sammenheng med den store utbyggingen som skal foretas på Kolnes. Under Infrastruktur/Kommunikasjon har Karmøylista programfestet «Bygging av ny skole på Åkra og Vea». ( Karmøylista.no).  

Vi håper tilstrekkelig antall partier deler dette tempo i gjennomføringen slik at det kan dannes flertall i kommunestyret for å realisere prosjektene for Åkra og for Vea nå.

 


Helge Thorheim
Ordførerkandidat Karmøylista