Illustrasjon, Statens Vegvesen

«Ny utredning viser at det ikke er behov for omkjøringsveien»

LESERINNLEGG: I forrige uke sendte samferdselsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune ut et nytt fagnotat om areal- og transportutviklingen på Haugalandet de siste 10-15 årene, ment som faglig grunnlag for ny bompengeutredning. 

Notatet viser med all tydelighet at det ikke er behov for en omkjøringsvei mellom Ådland og Veakrossen, og at utbedringer langs den eksisterende traseen holder i massevis. Her er hva utredningen viser:

● Det er fastlands-Karmøy som har hatt den største befolkningsveksten, i tillegg til Vea og kun i liten grad Åkra. Nordre og søndre del av Karmøy har hatt befolkningsnedgang de senere årene.

● På fastlands-Karmøy har den største arbeidsplassveksten kommet i Norheim og Hemmingstad-området, ellers har veksten vært sterkest på Bygnes og Veasletta.

● Hovedtyngden av nye forretningsbygg har kommet på Norheim, Raglamyr og Bygnes. Tallene inkluderer både dagligvare, utvalgshandel, bilbutikker, byggevare, møbel/elektro mv.

● Vekst i detaljhandelen (dagligvarer, klær/sko, møbel/elektro, byggevarer, bok/papir, andre «shoppingvarer») har vært klart størst på Bygnes. Utvalgshandelen (klær, sko, interiør, belysning, bok/papir, apotek, urmaker, gullsmed, kosmetikk og lignende), har vært størst i Bygnes og Åkrehamn. 

● Bommene på øysiden av Karmøy (Bygnes, Veakrossen og Liknes/Åkra sør) har hatt en gjennomsnittlig trafikkvekst på 1,2 % årlig, men veksten er betydelig redusert, til ca. 0,5 % årlig. Ved Liknes/Åkra sør har trafikkmengden vært stabil og gitt omtrent nullvekst de siste ti årene. 

● Målinger viser at for morgentrafikken mellom Ådland og Veakrossen er utfordringene svært moderate og knyttet til avgrensete områder (jf. oversiktsbildet). 

● Trafikkbelastningen på Karmøy er på sitt høyeste om ettermiddagen etter arbeidstid – ca. kl 15.30 – 16.00, med forsinkelser på fv. 547 sørover mot Håvikkrysset med T-forbindelsen og i noen grad videre sørover forbi Hydro, deretter inn mot Eide-krysset ved avkjøring til Kopervik, og til slutt inn mot Åkra sentrum (jf. oversiktsbildet). Økt kø-belastning den siste tiden skyldes bygging/graving og suboptimal kryssavvikling. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
● Internt i småbyer/tettsteder som Åkrehamn gjøres 75 % av de daglige reisene som er kortere enn 2 km, med bil. På reiser kortere enn 1 km er det nesten dobbelt så mange som kjører, som det er gående. Potensialet for økt andel gåing og sykling vurderes derfor i utredningen som svært høyt.

● Det er langt færre trafikkulykker på Karmøy enn før, med en klar nedadgående trend. Antallet drepte og hardt skadde er betydelig redusert de siste 20 årene, og det er ikke flere ulykker mellom Ådland og Veakrossen enn i sammenlignbare områder som Kopervik-området. Det er særlig mange fotgjenger- og syklistulykker i Haugesund og Karmøy. 

Vi kan legge til at befolkningsutviklingen i Karmøy ifølge Statistisk Sentralbyrå vil være tilnærmet flat de kommende tiårene, der trenden er at veksten i folketall kommer nærmere Haugesund.

Utredningen fra Rogaland Fylkeskommune viser at det er absolutt ingenting ved nåværende eller framtidig areal- og transportutvikling på Karmøy som fordrer en omkjøringsvei mellom Ådland og Veakrossen til en totalpris på 781 millioner bompengekroner. Utredningen viser i klartekst at trafikken i Åkra sentrum kan reduseres kraftig gjennom heller å bygge for gående og syklende, noe som også er langt billigere og bedre for folkehelsa og miljøet. 

Utredningen viser også at økt framkommelighet langs strekket fint kan løses med nye kryssløsninger og lignende. For trafikksikkerhet er det ut fra utredningen helt åpenbart at det må bygges lokale trafikksikringstiltak for myke trafikanter heller enn nye motorveier. 

Statlige etater som Fylkesmannen i Rogaland, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har i årevis påpekt at areal- og transportutviklingen i Karmøy ikke genererer et behov for en omkjøringsvei mellom Ådland og Veakrossen, og at behovene er langt større nordover på øya. Nå dokumenterer vei-eier Rogaland Fylkeskommune at omkjøringsveien ikke er nødvendig, gjennom nye og oppdaterte analyser. 

Hva mer skal til for flertallet i Karmøy kommunestyre innser at det ikke er behov for omkjøringsveien, og at det er nordover på Karmøy at skoen trykker? 

Lederen av styringsgruppa i Haugalandspakken og lederen av samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune er klare på at prioriteringer av prosjekter i neste bompengepakke blir beinharde, også på Karmøy. Og prioriteringene kommer til å bygge på den nye utredningen fra Rogaland Fylkeskommune. 

Do the maths. 

 

Hein Berdinesen, Gunvar Mikkelsen

 

   

Oversiktsbilde av morgentrafikken i Haugesund og

på Karmøy (Google Maps). Bilde oktober 2020.

                       

Oversiktsbilde av ettermiddagstrafikken i Haugesund

og på Karmøy (Google Maps). Bilde oktober 2020.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.