Tenk at det finnes et så rikt naturområde sentralt på Vea! Det raskeste, rimeligste og mest naturvennlige er nå å gå bygge ny skole på Vea på dagens skoletomt. Det går Karmøy SV til valg på! Foto: Naturvernforbundet i Rogaland (øverst) og Karmøy kommune (nederst).
Leserinnlegg:

Ny skole på Vea: Ta naturansvar, Karmøy!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Det er godt dokumentert at området der Karmøy kommune har planlagt ny barneskole på Vea, har naturverdier av stor regional – om ikke også nasjonal – betydning. De viser seg at det varierte naturområdet ved Krokhaugen, er leveområde for en rekke rødlistede og også sjeldne arter.

Reguleringsplanen, som ble vedtatt i november 2021, ble opphevet av Statsforvalteren den 30. juni i år – etter at Sivilombudet tidligere i juni uttalte at «planvedtaket må anses ugyldig som følge av at det er basert på et uriktig/mangelfullt faktum». Sivilombudet har også pekt på flere andre mangler ved planen, men uriktig/mangelfullt faktum var den lavest hengende «ugyldighetsfrukten». Saken er også nylig omtalt av Aftenposten.

Området består av våtmark, tjern, blandingsskog og kulturmark, noe som har skapt gunstige forhold for fugler, insekter og planter. Til tross for en relativt beskjeden størrelse på omtrent 40 dekar, er området uvanlig rikt på natur, noe man lett ser hvis man tar turen dit. Dette er nok også en viktig grunn til at området er et populært turmål for barnehager og andre i området.

Formannskapet i Karmøy kommune skal i slutten av august ta stilling til om man igjen bør se på andre tomtealternativer for ny skole på Vea. Dette er en anledning som formannskapet, og i sin tur kommunestyret, bør gripe med begge hender. Å fortsatt insistere på at ny skole skal bygges i Krokhaugen-området vil bli både dyrt og tidkrevende – om det i det hele tatt vil være mulig å få til. Planen var i utgangspunktet at skolen skulle stå ferdig neste år, men prosjektet har siden oppstarten blitt utsatt flere ganger.

Bare å planere ut skoleområdet (altså ødelegge naturen) var for flere år siden beregnet til over 20 millioner kroner. I tillegg kommer betydelige kostnader med veg-oppgraderinger, i tillegg til nytt skolebygg, uteområde osv. 

I den tidligere skoletomtprosessen endte kommunedirektøren opp med at dagens skoletomt og Krokhaugen-tomta var de best egnede av totalt fire alternativer. Krokhaugen-tomta ble til slutt anbefalt med henvisning til offentlige anbefalinger til størrelse på skolers utearealer. Vi påpekte i november at kommuneadministrasjonen den gang henviste til utdaterte anbefalinger om uteområder, der anbefalinger som kom i 2019 viser at dagens skoletomt – med enkle grep – vil oppfylle gjeldende anbefalinger.

Det foreligger skisser for nytt skolebygg på dagens tomt, der SFO-bygget tas vare på. Man kan i den videre prosessen også se for seg at deler av dagens skole også bevares, hvis dette er formålstjenlig. Et nytt, stort bedehus er også under bygging på Vea, og det gamle – som ligger like ved dagens skole – skal selges – så å finne midlertidige undervisningslokaler mens ny skole bygges, bør være en overkommelig oppgave.

Det viktigste er at ny skole kommer på plass så fort som mulig! Og at man får bevart den unike naturen i Krokhaugen-området for ettertiden – gjerne med enkle tilrettelegginger – slik at området blir enda mer tilgjengelig både for barn og voksne. 

Dette er politikk som vi i Karmøy SV går til valg på!

PS. Den 22. august arrangerer Naturvernforbundet i Rogaland befaring i Krokhaugen-området. Formålet er at politikere, kommunal administrasjon, media og andre interesserte skal få informasjon om områdets naturkvaliteter. Kontakt Naturvernforbundet i Rogaland for mer informasjon.

 

Hilde Slotnes, førstekandidat Karmøy SV

Hein Berdinesen, andrekandidat Karmøy SV