Foto: Leif Arild Fjellheim
Leserinnlegg:

Ny skole og mange muligheter på Veavågen!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

 

MENINGER: Mandag 11. mai gjorde kommunestyret i Karmøy kommune vedtak om lokasjon av ny barneskole på Vea, og lokasjonen blir litt vest for hvor eksisterende skole i dag ligger. Og det synes jeg er et veldig godt vedtak, og her kommer hvorfor.

Vea sentrum har i all nyere tid vært i område rundt hvor gamleskolen ligger. En skole som hadde hundreårsjubileum i fjor. Etter vert ble gamleskolen påbygd med «langgangen», gymnastikkbygget og senere et tilbygg på uteplassen. Skolen og områdene rundt har alltid vært sentrum på Vea; hvor forskjellige næringsbygg og andre offentlige bygg rundt, i tillegg til boligbebyggelse, har hatt tett lokasjon til skolen.

Ved å velge tomt og lokasjon for ny skole på Vea nær den eksisterende skolen, som kommunestyret gjorde, vil dette medføre en fortsatt flott satsning på sentrum - og ikke bare det - men her åpner det seg mange spennende muligheter.

Den nye skolen i seg selv må antas å være i trygge hender av byggherre og utbygger, og det må gå sin gang og ferdigstillelse av ny skole ble av kommunestyret satt til 2024.

Men så var det områdene på lokasjonen til gamleskolen da, og hva med de områdene? Her er det jeg tenker kan gi mange spennende muligheter.

Gamleskolen som er bygget som nå er over 100 år er kjært for mang en veabu, og det bygget må vi prøve å få bevart, og fortsatt benyttet, for eksempel til kulturelle-, fritids-, og foreningsaktiviteter eller andre aktiviteter som kan passe inn. Eksisterende bygningsmasse rundt selve gamleskolen kunne vi med fordel ha revet. Mye av denne bygningsmassen er vanskelig å benytte til noe fornuftig, og det vil være uforholdsmessig dyrt å bygge om og renovere. Så i stedet kunne en kanskje ha sett for seg et kjøpesenter der, i tilknytning til gamleskolen og utearealene rundt.

I kjøpesenteret kunne en hatt fasiliteter som hører til en bygd og et bygdsentrum, som for eksempel; matbutikk, sport- og klesbutikk, frisør, tannlege, offentlige kontorer, kafe osv. for å nevne noe og hva enn det er behov for. Og siden en bygd som Vea kanskje ikke trenger verdens største kjøpesenter, kunne en bygd en etasje over kjøpesenteret for leiligheter. På utearealene kunne en fortsatt med Juletorg som i dag, i tillegg til helgetorg, tilstelninger, arrangement for offentlige høytidsdager som 17. mai og andre aktiviteter gjennom året, når det var ønsker om det.

I disse dager, med diskusjoner om klimaet og kortreist handel, kunne en slik sentrumsoppbygging av Vea-sentrum, med forskjellige fasiliteter og folkeliv, ha blitt en stor suksess. Bygda har nok folk for å ha et godt og enda bedre sentrum, og med den nye skolelokasjonen og åpninger for å benytte eksisterende skole-områder, burde noe av dette ha vært mulig å få til. 

Det gjelder bare for de engasjerte å se og gripe mulighetene, og planlegge for en flott utbygging i Vea sentrum, som vil gagne hele bygda, og lykke til med det!

 

Leif Arild Fjellheim,
Veabu