Ny leder i Maritimt Forum

Skrevet av appexdev
24.08.2011 13:56 - OPPDATERT 24.08.2011 15:56

Solveig Røkenes er utdannet realfagslærer fra Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning jobbet hun 8 år som adjunkt på Knarvik Videregående Skole. Hun har de senere år arbeidet som opplæringskonsulent og nestleder ved Maritimt Opplæringskontor for Sør/Vest Norge.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er en stiftelse som representerer den maritime næringen i regionen. Den har 145 medlemmer hvorav de fleste er bedrifter, men antallet inkluderer også LO, kommuner og maritime institusjoner. Det er 8 maritime fora i Norge. Alle er selvstendige stiftelser, men med en felles visjon om at Norge skal være det mest attraktive landet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet. 
 
Haugesund Rederiforening er en interesseforening for rederiene i regionen. Ved siste årsskifte hadde foreningen 14 innmeldte rederier. Samlet er det 178 fartøyer på totalt 3.840.487 dwt. Det samlede tonnasje inkludert nybygg har en verdi på ca Nok 45 milliarder. 9 nybygg representerer Nok 7 milliarder av totalbeløpet. Aktiviteten til medlemsrederiene er stor, og den innmeldte flåte representerer både tradisjonell skipsfart, samt offshore fartøyer.
 
I morgen vil du få et nærmere intervju med den nye daglige lederen.