Nordsjøhallen/bygater.

Ny kontrakt til Aibel

Skrevet av Jarl Vidar Meling
23.05.2011 09:23 - OPPDATERT 23.05.2011 11:23

Aibel har nå fått et oppdrag med å utføre modifikasjoner på Snorre A-plattformen. Arbeidet utføres i forbindelse med Statoils hurtigutbygging avfeltet Vigdis Nordøst. Det betyr mer arbeid til verftet i Haugesund, hvor prosjektet skal styres fra. På det meste vil rundt 25 medarbeidere i Aibel være engasjert. Kontrakten har en verdi på rundt 90 millioner kroner. Vigdis Nordøst er et lite funn som ligger omtrent sju kilometer fra Snorre A nord i Nordsjøen.Det bygges ut med en undervannsinstallasjon, og oljen og gassen fra feltet skal transporteres til Snorre A via eksisterende infrastruktur. Aibel skriver i en pressemelding at firmaet skal gjøre de modifikasjonene som trengs for at plattformen skal kunne ta imot en styringskabel fra Vigdis Nordøst (umbilical). Arbeidet starter opp umiddelbart og varer fram tilslutten av 2012.