Illustrasjonsbilde: Cowi

«Ny fv. 47: Nordbø har misforstått»

Skrevet av Hein Berdinesen
12.08.2019 10:27 - OPPDATERT 12.08.2019 14:20

MENINGER: I et innlegg i Karmøynytt 12. august hevder Høyres listekandidat Eivind Nordbø at en ny fv. 47 gjennom Karmøy er «særs god samfunnsøkonomi». Nordbøs liste over grunner viser at han ikke har satt seg skikkelig inn i saken.

Det er ikke slik, som Nordbø hevder, at det skal bygges en ny vei fra sør til nord på Karmøy. Det er mange år siden det ble politisk bestemt at strekningen fra Skudeneshavn til Åkrehamn ikke skal gjøres noe særlig mer med, da trafikkgrunnlaget ikke gir behov for endringer.

Da blir det pussig argumentasjon å hevde at en «ny vei gjennom hele Karmøy» liksom skal samle kommunens 43000 innbyggere. Det blir bare luftige ord uten forankring i foreliggende planer.

Nordbø hevder at «hele Karmøy vil blomstre» om det kommer en ny vei fra sør til nord, og at det er bra at det finnes «JA-partier» i kommunen. Det er ikke helt enkelt å forstå hvordan slike pompøse vendinger skal slås om til klingende politisk mynt. For den planlagte strekningen fra Veakrossen til Helganes mangler finansiering, og samtlige av dens traséforslag har fått innsigelse på seg. Det er langt fra sikkert at den i det hele tatt blir en realitet, og det vil i tilfelle kunne ta tiår før den ligger klar som plan. Vi har ikke tid til å vente på dette, for trafikkutfordringene spesielt nordover må ryddes opp i snarest. De hindrer utvikling for næringsliv og bosetting.

Det er særdeles vanskelig å se hvordan en omkjøringsvei i Åkramarka skal kunne legge til rette for utvikling. Det er det motsatte som er tilfellet. Trafikken i Åkra er lokaltrafikk som går mot sentrum (gjennomgangstrafikken er svært lav), ulykkesstatistikken viser at de fleste trafikkulykkene skjer på kveldstid og skyldes andre ting enn dårlig veistandard, og problemene i Åkra sentrum og i rundkjøringer med mer nordover vil stå uløste selv om man lager ny omkjøringsvei. Dette blant annet fordi omkjøringsveien sluker alle tilgjengelige midler i Haugalandspakken.

Planlagt utbyggingsretning er nordover, Karmøy bør derfor heller rydde opp i trafikkproblemene nordover. Det er det som kalles samfunnsnytte.
Det er byggingen av en omkjøringsvei i Åkramarka som vil begrense vår utvikling. Den er det stikk motsatte av god samfunnsnytte. Man kan ikke ofre verdifull landbruksjord og viktige miljøinteresser for så liten nytte.

Heldigvis har vi fem politiske partier, en rekke fagetater og Fylkesmannen til igjen og igjen påpeke disse tingene.

Det politiske ansvaret i saken handler om å så raskt som mulig få på plass trafikksikring i Åkra sentrum og nordover, på eksisterende veistrekning. Dette gjelder spesielt rundkjøringen i Åkra sentrum og forlengelse av Engvegen med tilhørende tilkomstveger, krysset mellom fv.47 og østre Veaveg, alle flaskehalsene nordover. Og i tillegg selvsagt sikring for myke trafikanter.

Rådmannen i Karmøy har selv foreslått en slik løsning, som hun kaller «alternativ E», og som på folkemunne kalles «0+-alternativet».

Det er kommunens langvarige og på mange måter mislykkede planer om en ny fv.47 fra sør til nord som begrenser kommunens utvikling. Det er derfor kommunens plikt å gjøre noe med trafikksituasjonen på eksisterende vei så raskt som mulig.

Det er på tide at Nordbø og Høyre baserer sitt valgflesk på sakens realiteter.