Skjermdump: NRKs valgomat.

«Ny bompengepakke i Karmøy?»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen og Hein Berdinesen
16.08.2019 15:05

MENINGER: I NRKs valgomat kan vi under påstanden «Karmøy må si ja til bompengepakke på Haugalandet», blant annet lese at Ap og Senterpartiet er litt uenige i dette (altså mer uenige enn enige), mens Høyre, Karmøylisten og Venstre er litt enige (dvs. mer enige enn uenige). Bare KrF later til å være helt enige i påstanden. Dette til tross for at alle de nevnte partiene (dvs. også uavhengige representanter som i dag utgjør Karmøylisten) den 25. mars i år stemte for en utredning av en ny lokal bompengepakke – en bompengepakke som er planlagt å tre i kraft fra 2024 og trolig vare til 2038.

Den lokale bompengepakken blir – hvis disse partiene får det som de vil – en by- og tettstedspakke, samt egne strekningsvise pakker for aktuelle strekninger på E134, E39 og Fv. 47. Dette kommer tydelig frem av vedtaket som har blitt gjort i kommunestyret. Merk at det bare var SV og FrP som stemte mot forslaget om utredning av mer bompenger. Rødt er også mot bompenger, mens MDG stiller strenge krav til at bompenger kun skal brukes til opprusting av eksisterende veier, samt til tiltak for myke trafikanter og kollektivtrafikk – men ingen av disse to partiene er representerte i kommunestyret i Karmøy.

Vi er nå veldig interesserte i å høre hva partiene Ap og Sp, og Høyre, Karmøylisten og Venstre egentlig mener med at de henholdsvis er litt uenige og litt enige i påstanden om at Karmøy må si ja til en ny bompengepakke. Neste bompengepakke vil trolig vare i nye 15 år, altså til 2038, så dette er et spørsmål av omfattende og langsiktig betydning for veldig mange velgere. Desto viktigere er det at partiene er tydelige på hva de mener om bompenger.

På grunn av at omkjøringsveien er blitt så dyr, er det ikke en krone igjen til andre prosjekter i Karmøy i Haugalandspakken, inkludert den videre traseen fra Veakrossen til Helganeskrysset. Det er derfor særlig Ap, KrF, Høyre og Karmøylista nå ivrer for en ny bompengepakke (disse fire partiene er som kjent de ivrigste forkjemperne for omkjøringsveien). Problemet er altså at denne bompengepakken trolig kommer til å vare til år 2038 – noe ingen av dem snakker høyt om.

Altså: Bare fordi Ap, KrF, Høyre og Karmøylista på død og liv skal realisere den komplett unødvendige og veldig dyre omkjøringsveien, må Haugalandets befolkning betale bompenger fram til 2038 – hvis de får det som de vil.

Det er av disse og andre hensyn (jordbruk og miljø) at SV, FrP, Venstre, MDG, Rødt og gruppeleder Tor Asle Grønningen i Sp vil skrinlegge omkjøringsveien og heller omdisponere pengene i inneværende Haugalandspakke til langt mer fornuftige vei-tiltak i kommunen. På den måten slipper man også en ny runde med bompenger etter 2023.

En annen ting som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Partiet De kristne (PDK) godt kan oppklare i samme slengen, er hva de mener med at «Karmøy må verne den jordbruksjorda som er igjen i kommunen». Ap og PDK er vitterlig for omkjøringsveien, noe som selvsagt ikke kan kombineres med å verne all jordbruksjord på Karmøy. Og Sp er, som vi vet, delt i saken om omkjøringsveien.