Åkra skole
Leserinnlegg:

–⁠ Ny barneskole på Åkra skal bygges i neste kommunestyreperiode


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

I et innlegg i HA 22.8. kommer Ørjan Fjellkårstad, Arne Ferkingstad og Ole Markus Sandhåland med en del feilaktige påstander om bygging av ny barneskole på Åkra. 

Gjennom de to siste kommunestyreperiodene har AP sin gruppe stemt samlet for ny barneskole på Åkra i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre og da budsjettet for 2023 ble vedtatt, sørget AP og Samarbeidspartiene, med støtte av to fra Høyre, for følgende vedtak: 

«Bygging av Åkra skole flyttes fram i tid med oppstart av anleggarbeidet i 2025. Det er vedtatt at den nye skolen skal erstatte Ådland, Grindhaug og Åkra skole. Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige gjeldsgraden på 41% for en kortere periode under byggingen av den nye skolen. Nye Åkra skole gir lavere driftsutgifter som kompenserer for og forsvarer økt lånegjeld.» 

FrP og Karmøylista stemte mot dette.

Det var også Karmøy Arbeiderparti som tok initiativet til og sammen med samarbeidspartiene sørget for at Karmøy kommune kjøpte tomten ved idrettsbanen der den nye barneskolen skal bygges, for 45 millioner. Helge Torheim, da FrP, foreslo at tomten skulle selges til en privat komersiell barnehageaktør.

Karmøy AP og samarbeidspartiene har bidratt aktivt til gjennomføringen av omfattende og tidkrevende prosesser som har munnet ut i vedtak om å slå sammen Åkra, Grindhaug og Ådland til en barneskole. Det er også fokusert på hvordan vi skal få en trygg skolevei og trygg kryssing av hovedveien.

Vårt mål er at den nye skolen på Åkra åpner høsten 2027 og Karmøy AP vil sammen med våre samarbeidspartier arbeide aktivt for at den nye barneskolen på Åkra blir bygget i henhold til de vedtak som allerede er gjort, til tross for påstander fra FrP og Karmøylista om det motsatte. 

Velgerne kan stole på Karmøy Arbeiderparti. 

Stine Bjelland, Jarle Nilsen, Inger Elise Kolstø, Jan Mathissen, Odd Henning Johannessen

Karmøy Arbeiderparti