Ordfører Jarle Nilsen.

«Norsk havvind, ny industri»


LESERINNLEGG: Norge er rikt på naturressurser. Fornybar kraft har vært et konkurransefortrinn for norsk industri i over 100 år. Denne fordelen må vi bevare og utvikle for å skape nye og grønne arbeidsplasser. 

Det er behov for å tilpasse fremtidens energiregime for å møte klimautfordringene og sikre at Norge blir en bærekraftig velferdsnasjon også i fremtiden. Derfor må landets naturgitte fordeler innen havvind utnyttes. Men, da er det avgjørende at staten agerer nå og staker ut den riktige kursen for satsingen.

Norsk havvind må bygge på kompetansen som er i industrien og erfaringene fra de siste 40 årene med olje- og gassvirksomhet. Konsesjoner for havvindparker må tildeles med bakgrunn i å få etablert et bredt aktørmangfold og gi mulighet for modning av vindparker av stor skala. 

Det må legges til rette for nok arealer og prosjektene må velges ut ifra hvem som kan levere innenfor klimamålene og til lavest kostnad. Her skal Arbeiderpartiet ta ansvar – og fremme den riktige strategien, fordi tildeling av konsesjoner vil bli gjort av regjeringen som velges til høsten.

Det må legges tilrette for et hjemmemarked for havvind, med flere utbyggere og kommersielle vindparker, dersom norsk leverandørindustri skal ta en stor andel av omstillingen. At det blir mange konsesjoner er viktig. Flere konsesjoner og et bredt aktørbilde skaper en bedre og større industri og leverandørkjede.

Dagens regjering bruker alt for lang tid, virker usikker og har ingen klar plan for å etablere Norge som en ledende havvindnasjon. 

For å skape nye norske industrieventyr, så må vi tenke langsiktig og helhetlig. Staten må stake ut en tydelig kurs og gi rammer og føringer for enkeltprosjekter. Det må etableres økonomiske støtteordninger – i en tidlig fase – som legger til rette for utvikling og oppskalering av anleggene. 

Arbeiderpartiet er ambisiøs og skal sikre rammebetingelser for norsk havvind som kan stå seg i mange tiår. En AP-ledet regjering skal sette et tydelig politisk mål for den langsiktige utviklingen av norsk havvind. På den måten skaper vi fremtidsrettet industri, bidrar til teknologiutvikling og legger til rette for en stor og mangfoldig leverandørindustri basert på grønne bærekraftige arbeidplasser. 

Jarle Nilsen
Delegat
Landsmøte Arbeiderpartiet

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.