Daglig leder Nav Marked Nord-Rogaland

Norges største formidler av arbeidskraft

Skrevet av Øystein Merkesvik
20.04.2019 05:48 - OPPDATERT 20.04.2019 07:48

ARBEIDSLIV: La oss først stikke hull på myten om at det er noe galt med arbeidssøkere som er registrert hos Nav. De aller fleste av dem som mister jobben, melder seg til Nav. Og i løpet av en tiårsperiode er 60-70 prosent av den norske befolkingen innom Nav av ulike grunner. Det er altså mer vanlig å ha kontakt med Nav enn ikke. Blant annet skifter folk oftere jobb, og bedrifter startes og legges ned oftere enn før.

– De som er registrert hos Nav speiler hele befolkningen, og det gjør også kompetansen og erfaringen de har. Her finner man alt fra folk uten formell utdannelse til direktører, men selvsagt også personer som trenger tilrettelegging og andre typer virkemidler. De fleste av disse er arbeidssøkere på jakt etter ny jobb, sier Elisabeth Lie Nilsen, daglig leder for Nav Marked Nord-Rogaland.

Rogaland har helt siden Nav av ble opprettet, hatt et eget fokus på den delen som kalles Nav Marked med formidling av arbeidskraft og tjenester knyttet til dette. De siste årene har Nav i resten av fylkene fulgt etter.

Gratis å bruke

– Nav har Norges største CV- og stillingsdatabase, og vi samarbeider med de fleste større bemanningsbyråene. Det koster ingenting for arbeidsgiverne å bruke oss. Det er gratis å annonsere stillinger, og det er gratis å få hjelp og råd. Det eneste det koster er tiden det tar å snakke med oss, sier Lie Nilsen.

Nav Marked Nord-Rogaland dekker alle kommunene i Nord-Rogaland, og har kontakt med mange aktører i næringslivet. Her er det åpne telefonnumre og mail til alle rådgiverne, og bedriftene får sin faste rådgiver som bygger opp kunnskap om virksomheten og dens behov.

– Vi har også rekrutterings- og inkluderingskontakter ved alle Nav-kontorene våre som også jobber med formidling av arbeidskraft. Vi kan for eksempel gi råd om hvordan man skal utforme annonser og søke på best måte i CV-databasen for å finne akkurat den kompetansen man er ute etter både lokalt og nasjonalt. Når det er tomt for aktuell kompetanse på Haugalandet, som nå med ingeniører, følger vi med og varsler bedriftene straks det dukker opp aktuelle kandidater. Vi har også en del virkemidler som vi kan tilby kandidatene, og disse kan være nyttige for bedriftene, sier Lie Nilsen.

700 formidlinger i fjor

På Haugalandet er det rundt 3.600 bedrifter. Vel 1.100 av disse er registrert på Karmøy, og Lie Nilsen har fulgt dekningen i Karmøynytt rundt temaet manglende utlysing av stillinger og undersøkelsen som bekreftet at bruk av nettverk står sterkere enn å lyse ut stillinger offentlig.

– Jeg håper at flere vil oppdage at Nav er et veldig godt alternativ for å annonsere ledige stillinger. Vi bidrar gjerne, for det er viktig at flest mulig aktuelle kandidater vet om jobben for å skaffe den rette kompetansen. I fjor hadde Nav i Nord-Rogaland 700 formidlinger både til midlertidige og faste stillinger, sier Lie Nilsen.

Nye, bedre og mer avanserte muligheter

Nav er i gang med å gå over til nytt datasystem, og det vil gjøre det enklere for alle typer brukere. Først ut er arbeidssøkerne, og tusenvis er i gang med å overføre informasjonen fra den gamle CV-en til en ny CV-base og jobbprofil. Systemet utvikles av brukerne underveis for å bli best og enklest mulig å bruke.

– Arbeidsgiverne vil etter hvert få bedre, flere og mer avanserte muligheter enn i dag, men allerede nå vil de oppdage at det er enklere å søke på for eksempel kompetansen de er ute etter. I det gamle systemet var det rundt 3.000 søkeord. I det nye systemet er 30.000, sier Lie Nilsen.

Les alt om:

Karmoynytt