Einar Roald Endresen. Arkivfoto

Nordbøs fantasier om «Karmøy si framtid»

Skrevet av Kent Olsen
19.01.2019 17:38 - OPPDATERT 19.01.2019 18:38

MENINGER: Eivind Nordbø fikk 19. jan. 19 publisert et innlegg i Karmøynytt, hvor han beskriver noen svulstige drømmer om hvilken betydning den omtalte omkjøringsvegen vil få for Karmøys framtid. Vel. Han avslører ihvertfall at han ikke er sanndrømt...

LES OGSÅ: Karmøy si framtid: Ny FV47 frå sør til nord

I sitt innlegg uttrykker Nordbø sin skuffelse over Karmøy FrP, og retter sine frustrasjoner mot undertegnede på en slik måte at de må imøtegås.  Jeg tar derfor for meg punkt for punkt:

«Skikkelege vegar har alltid vore ei FRP-sak»:

Dette er riktig og gjelder fortsatt, også i Karmøy FrP.  Men slik Karmøys situasjon har endret seg etter at skudenessambandet ble nedlagt, og behovet for å holde tungtrafikken utenom Åkra sentrum ikke lenger var aktuelt, fortonet omkjøringsvegen seg som en kostbar og totalt unyttig vei.

Og kostbare, unyttige veier som attpåtil er bompengefinansiert har ALDRI vært en «FRP-sak»!

«Om dette er eit forsøk på å skaffe seg større politisk oppsluttnad, er dette etter mi meining å føre tradisjonelle FRP veljarar bak lyset»:

Karmøy Fremskrittsparti har selvsagt ikke noe imot at den politikken vi fører medfører økt oppslutning hos velgerne. Jeg kan heller ikke se at vi «fører våre tradisjonelle velgere bak lyset» ved å si nei til et prosjekt som ganske sikkert vil koste opp mot 1 mrd. kroner, som ikke vil løse ett eneste trafikalt problem på Karmøy, som vil medføre økte bompengesatser på hele Haugalandet, og som formentlig vil forlenge bompengeperioden i Haugalandspakken med 8-10 år.

For meg fortoner dette seg som god FrP-politikk!

Men nå har aldri Nordbø vært en «tradisjonell FRP-velger», så jeg kan vanskelig se for meg at det var noen «sakkyndig uttalelse» han kom med i sitt innlegg...

«At Endresen gjer seg slike kalde berekningar får stå for hans rekning»:

I sine feberfantasier innbiller Nordbø seg tydeligvis at Karmøy FrP er et «one man show», med undertegnede i «hovedrollen».  Heldigvis fortoner virkeligheten seg annerledes.

Karmøy FrP, som har hatt en markant medlemstilvekst i løpet av siste året (til noens ergrelse...) har hatt en grundig programbehandling foran neste kommunevalg.  I sin programbehandling ble det enstemmig vedtatt at Karmøy FrP skal gå imot omkjøringsvegen, og heller satse på oppgradering av eksisterende vegnett slik at «flaskehalser» åpnes opp.  Slik vil vi også forkorte bompengeperioden, til beste for lommeboka til folk flest.

«Vil minne Karmøy si befolkning på at det ikkje bare var Einar som var med i kommunestyret den gongen»:

Her var det fristende å komme med et flåsete tilsvar og si at dersom dette hadde vært tilfelle, så hadde vi ikke hatt bompenger på Karmøy i dag...!

Men jeg skal la den ballen ligge.

Nordbø sikter sikkert til det dobbeltsidige oppslaget jeg hadde i Karmøynytt for ei tid siden, hvor jeg tok for meg historikken bak vedtaket av 2007 om å innlemme Karmøy i Haugalandspakken. Der hvor Vegvesenet lovet oss en «autostrada» fra Skudenes til Haugesund, og at enhver bompengekrone innkrevd i Karmøy skulle brukes i Karmøy. Og hvor alle partiene, med unntak av Karmøy FrP, lot seg «lure opp i stry».

Nei, Nordbø... Jeg var ikke alene i kommunestyret den gangen.

Men ingen av de andre som var der har bestridt min fremstilling!

Heller ikke daværende ordfører Kjell Arvid Svendsen, som uttalte seg i samme intervjuet.