Arkivfoto

Nominert som biskopkandidat. – Dette blir spennende!

Skrevet av Øystein Merkesvik
22.10.2018 11:07 - OPPDATERT 22.10.2018 13:07

Prost i Karmøy, Helge Gaard er nominert som en av fem kandidater til å bli ny biskop i Stavanger. Dette ble klart under en pressekonferanse i Stavanger klokken mandag formiddag.

Gaard deltok ikke selv på pressekonferansen og satt i bilen på vei hjem fra Stavanger da nyheten ble kjent.

– Dette blir spennende, var Gaard sin første kommentar til Karmøynytt.

Han fikk telefon fra bispedømmekontoret i helgen hvor det ble klart at han igjen er aktuell som biskop i Stavanger. De fem kandidatene som det nå skal velges blant er:

Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme

Helge Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme

Alf Petter Bu Hagesæther (59) feltprost/sjef for feltprestkorpset

Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger

–  Det har vært viktig å sette sammen en bred liste, som avspeiler et mangfoldig bispedømme. Dette er en sterk og god liste vi er svært fornøyde med. Vi vet at alle disse ville kunne bli gode biskoper i Stavanger, sier lederen i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit.

Motivert

Helge Gaard sier til Karmøynytt at han ikke har lyst til å mene noe om de andre kandidatene, men sier han er sterkt motivert for den ledige jobben som biskop.

– Jeg hadde ikke stilt opp om jeg ikke hadde hatt lyst. Jeg har vært prost i Karmøy i snart 13 år noe som er en god arbeidsøkt, sier han.

Gaard understreker at han trives godt i sin nåværende stilling, men legger ikke skjul på at lysten på å bli biskop er stor.

– Jeg ser på dette som en motivasjonsjobb og har noen ganger fleipet med at jeg har mer lyst på jobben enn på tittelen, sier han med et smil.

Populær

Gaard var også biskopkandidat for to år siden da Ivar Braut til slutt ble valgt. Den gang var det prosten i Karmøy som fikk størst oppslutning med 29 prosent av stemmene i avstemningsrunden.

– Jeg hadde et bedre avstemningsresultatene som har vært, minnes Gaard.

– Kan dette bli en fordel for deg i kommende avstemningsrunde?

– Det er nok ingen ulempe, sier han.

Lang erfaring

Fra november til årsskiftet gjennomføres en bred avstemningsrunde blant menighetsråd og kirkelig ansatte i Stavanger bispedømme og landets proster og teologiske professorer. Tilsetting av ny biskop i Stavanger skjer på Kirkerådets møte 24.-25. januar 2019.

Vil inspirere

Dersom valget skulle falle ned på Gaard denne gang er han ikke i tvil om hva som blir de viktigste oppgavene som Stavanger-biskop.

– Det må være å kunne inspirere andre, legge tilrette og hjelpe menighetene til å være inkluderende og aktuelle i måten de presenterer Jesus på og skaper felleskap og nettverk. Det må være en av de mest fantastiske jobbene man kan stå i, sier Gaard som fyller 60 år på torsdag.

Helge Gaard blir gjest i kveldens "Foppall Direkte" som sendes fra klokken 18.30 på Hnytt og TV Haugaland.

Les mer om:

Karmoynytt