Einar Endresen.

«Nok en gang: Få Karmøy ut av hengemyra!»

Skrevet av Einar Endresen
05.03.2020 18:24

Nok en gang vil jeg be Ap, H, KrF og KL om å få Karmøy ut av den «hengemyra» man har stått fast i omtrent hele tida mens Haugalandspakken har eksistert!

MENINGER: Allerede i 2007 advarte jeg mot å innlemme kommunen i Haugalandspakken etter at «emissærene» fra Statens Vegvesen (SVV) lovet at «enhver bompengekrone innkrevd i Karmøy skulle brukes i Karmøy» og at vi skulle få «en autostrada fra Skudenes til Haugesund».

I mellomtiden har man kastet bort tida på en fånyttes kamp mot en aldeles unyttig omkjøringsvei, som først ble stoppet av en innsigelse fra Fylkesmannen, og som senere ble stadfestet av Miljøverndepartementet.

Men i mellomtiden valgte det politiske flertallet (som også mitt eget parti tilhørte den gangen) å ta opp kampen mot Miljøverndepartementets avgjørelse.

Så gikk tida, og bompenger innkrevd i Karmøy ble brukt på tunneler, gang- og sykkelstier i Vindafjord etc.  Alle andre steder enn i Karmøy...

Så kom et regjeringsskifte, og departementene fikk ny ledelse...

Departementet sa nå at man skulle legge større vekt på lokalt selvstyre, og at omkjøringsveien kunne realiseres dersom man ivaretok hensynet til naturvern og artsmangfold på en god måte.  Deriblant krevde man at det ble bygget en «miljøkulvert» gjennom de mest sårbare områdene.

Å hva gjør flertallet i Karmøy kommunestyre da? (Som FrP ikke lenger er en del av...)

Jo, man vedtar en reguleringsplan for omkjøringsveien, UTEN den påkrevde miljøkulverten «fordi Vegvesenet vet bedre enn departementet»...!

Og da kom det selvfølgelig en ny innsigelse fra Fylkesmannen: 

Karmøy har ikke innrettet seg etter hva departementet har bestemt! 

Så har man nye meklingsrunder med Fylkesmannen, ingen enighet oppnås og saken ankes tilbake til departementet fordi Karmøy mener at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å påse at departementets påbud blir fulgt...!

Tiden går, og stadig flere bompengekroner fra Haugalandspakken brukes helt andre steder enn i Karmøy.

Det har vært et viktig mål å få gjort noe med Veakrossen og det interne vegsystemet i Åkra ved hjelp av Haugalandspakken. Problemet har vært at man har holdt disse delprosjektene i det samme prosjektet som omkjøringsveien, noe som har medført at også disse har stått i stampe mens kommunen har stått i «hengemyra».

I dag har det vært nytt møte i Styringsgruppa for Haugalandspakken, hvor man skulle fordele de siste «smulene» til deltakende kommuner.  Det er i hvert fall på det rene at omkjøringsveien ikke har vært «fullfinansiert», slik kommunestyret gjentatte ganger er blitt informert om. (Selv har jeg hatt to spørsmål i kommunestyret til ordføreren om dette, MDG har hatt tre.)

Det ble ingen enighet i dagens møte i Styringsgruppa, men nå skal respektive kommunestyrer behandle hvordan de siste «smulene» skal fordeles.

Da vil jeg be Ap, H, KrF og KL om følgende:

Bli nå med oss andre partier på å skille ut Veakrossen og det interne veinettet i Åkra som selvstendige prosjekter.

Og sørg for at Haugalandspakken blir fordelt slik at mest mulig av disse to prosjektene kan realiseres. 

Jeg tror «toget er gått» for å få fullfinansiert Veakrossen og Åkra. 

Dessverre.

 

Einar Endresen

Fung. gruppeleder

Karmøy FrP