Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Noen svar til Håkon Liknes»

Skrevet av Leserinnlegg
04.02.2019 07:35 - OPPDATERT 28.05.2019 23:56

MENINGER: Jeg har ikke svar på alle dine spørsmål men skal prøve etter «beste evne» å svare på noe. Jeg tror mye vil bli svart på kommunestyre møte den 11.februar på rådhuset i Kopervik. 

Statens Vegvesen (SVV) vil være tilstede på møtet og våre politikere i kommunestyret gis anledning til å stille spørsmål. 

Ordfører Jarle Nilsen (AP) vil nok også kunne gi deg svar vedrørende finansieringen av omkjøringsveien.

SVV skriver på sine nettsider at Haugalandspakken blir finansiert av bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler. Den samlede økonomiske kostnadsrammen for utbyggingen er på rundt 2,7 milliarder kroner.

Bompengene er tenkt å utgjøre rundt 70 % av finansieringsgrunnlaget for gjennomføringen av alle prosjektene og tiltakene i Haugalandspakken. 

I stortingsproposisjonen er det lagt opp til ei netto bompengeinntekt på 116 millioner kroner (2006-kroner) det første innkrevingsåret. For 2011 er tallet 160 millioner kroner, netto. 

Innkreving perioden av bompenger er satt til 15 år.

Vi i JA-gruppen er positivt innstilt til omkjøringsveien p.g.a. at vi står sammen for Karmøy, for omkjøringsveien, for trafikksikkerhet, infrastruktur, byutvikling, handelstand og næringsliv. Vi står sammen for fremtiden til hele Karmøys befolkning.

Vi har kanskje glippet og gitt feilinformasjon en gang, men jeg vil iallfall påstå at vi i avisinnlegg og i kommentar felt i gruppa ikke har vært direkte ufine og sjikanerende mot noen. Vi har oppdaget spydige kommentarer et par ganger og da har vi omgående slettet kommentarene. Viss noen derimot har opplevd ubehag i kommentarfeltene, så beklager jeg dette sterkt på vegene av hele JA-gruppen. 

Vi har hele tiden påpekt at hos oss så skal vi vise folkeskikk fordi jeg vet det er mange der ute som vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten nettopp på grunn av spydige kommentarer og sjikane i fra nettroll. Men jeg tror stort flest folk der ute har lært folkeskikk i barnehage og i skolen, men dessverre så er det noen få som ødelegger. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av omkjøringsveien til å delta i debatten, følg med på kommunestyre møtet den 11. Februar. Du kan se møtet online fra din mobil, nettbrett, laptop eller desktop. Logg deg inn på Karmøy kommunes nettside å følg debatten om ny hovedveg på Karmøy.

Det er noen spørsmål vi ønsker svar på etter å ha sett på de nye fine bildene, som viser en omkjøringsvei som glir fint inn i terrenget. (3D)

Politikere kan noterer dere spørsmålene?

1. Støyskjermene vises dårlig på bilder.

2. Hvordan blir brua over som skal gå bort til Ådland skole og hvordan blir oppsamlingsvegen her? 

3. Hvor skal de 3 husene rett ved skolen kobles innpå? Dette vises dårlig på tegninger og vises også lite på de nye bildene. Vil det bli bedre trafikk sikkerhet ved skolen?

4. Hvordan blir det to veiene videre ned mot Åkrehamn sentrum? og hvordan blir resten av oppsamling veiene? Vises lite på nye bilder.

Håper du og andre blir litt klokere Håkon. 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt