Illustrasjon: Killingtjørnkrysset øst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Nei til takstøkning i Haugalandspakken: Det haster med en plan B for Karmøy!»

Skrevet av Hein Berdinesen
02.02.2020 15:48 - OPPDATERT 02.02.2020 16:41

LESERINNLEGG: 31. januar 2020 ble det klart: Vegdirektoratet sier nei til Haugalandspakkens søknad om dobling av takstene. Saken blir ikke sendt videre til Stortinget for behandling.

Det betyr at alle ikke-låste prosjekter i Haugalandspakken enten må skrotes eller nedskaleres, fordi det ikke er penger nok til dem.

Omkjøringsveien mellom Ådland og Veakrossen er et ikke-låst prosjekt, og vil etter alle solemerker måtte nedskaleres nokså kraftig. Rogaland Fylkeskommune (som nå har tatt over ansvaret for Haugalandspakken fra vegvesenet) har gjort det helt klart at omkjøringsveien ikke er fullfinansiert, med tydelige hint om at den må nedskaleres.

Ordføreren og varaordføreren i Karmøy, som sitter i styringsgruppa i Haugalandspakken, må nå ta hintet fra Fylkeskommunen på alvor, og snarest sette i gang prosessen med å lage en plan B. Hvis ikke dette gjøres raskt, kan Karmøy risikere å sitte igjen med omtrent ingenting.

Hva bør en plan B inneholde? For Veakrossen gir svaret gir seg selv: Bygg ny stor rundkjøring så raskt som mulig. For Åkrehamn gir også svaret seg selv: Få etablert et hovedgatenett som kan fordele trafikken ut på et veisystem utenom fv. 47. Vegvesenet har foreslått: Ny rundkjøring ved Rådhusgaten (Opelbygget), Engvegen forlenges frem til Tostemvegen, Ringvegen (forbi COOP) forlenges frem til den forlengede Engvegen, Klæhaugvegen åpnes i sør mot fv. 47 og forlenges som en sentrumsgate nordover forbi dagens COOP-bygning. I tillegg kommer sikringstiltak for myke trafikanter.

På denne måten får både Vea og Åkrehamn endelig på plass de trafikktiltakene som virkelig trengs. Det beste av alt er at alle tiltakene nevnt ovenfor allerede er regulert, og at arbeidet i prinsippet kan starte når som helst.

 

På tide å våkne, karmøypolitikere!