Arkivfoto.
Leserinnlegg:

Nei til forlengelse av Haugalandspakken!


MENINGER: Kommunedirektørene på Haugalandet snakker nå om å forlenge Haugalandspakken fram til 2026, på initiativ fra ordførere og varaordførere i styringsgruppa i Haugalandspakken. 

Saken skal behandles i formannskaper og kommune- og bystyrer allerede i februar. 

Hovedargument for forlengelse: "Få til en mest mulig sømløs overgang mellom inneværende Haugalandspakke og en ny bypakke." 

Det er et forbausende svakt argument. 

Haugalandspakken ble i 2008 vedtatt avsluttet 1. juli 2023. Det er avtalen. Med både befolkningen og Stortinget. 

Det er ikke befolkningens feil at styringsgruppa i Haugalandspakken allerede i 2011 mistet kontrollen over prosjekt- og økonomistyringen i pakken (jf. forvaltningsrevisjonen i 2021). Det blir helt feil å forlenge pakken og kreve nye 500-600 bompengemillioner fra bilistene for å dekke inn budsjettsprekker som følge av dårlig planlegging. 

Bilistene på Haugalandet har allerede betalt inn over tre milliarder bompengekroner over 15 år. Godt over 100 millioner av dem har gått med til planlegging av prosjekter det aldri ble noe av.

De mindre prosjektene det er snakk om å dekke i en forlengelse av Haugalandspakken, får man uansett inn i eventuelle nye pakker for fylkesveiene på Haugalandet (de er under planlegging). Og der vil Rogaland fylkeskommune ha en mye strengere kontroll over prosjektene med tanke på kostnadseffektivitet, enn det vi har sett i Haugalandspakken. 

Og en strengere kostnadskontroll over veiprosjekter på Haugalandet trengs, for å si det forsiktig. Det har Haugalandspakken vist gjennom 15 år. 

Nei til forlengelse av Haugalandspakken! 


Hein Berdinesen,
Åkrehamn