Innsendt bilde.

«Nei - Karmøy bør ikke ut av Hauglandspakken!»

Skrevet av Leserinnlegg
13.04.2019 05:45 - OPPDATERT 28.05.2019 23:46

MENINGER: I leserinnlegg den 12.04.19 spør Gunvar Mikkelsen og Karmøy bør ut av Haugalandspakken.
Til det svaret ganske enkelt: Nei!

Man kan jo undre på hva det er som gjør at en utflytta karmøybu bosatt i Bergen er så ivrig i å drive valgkamp i Karmøy?
Og det ikke for et bestemt parti, men for 2 enkeltsaker – omkjøringsveien og bompenger. At han har kjempa for å stoppe bygging av omkjøringsveien er jo kjent.
Men nå også med ”stor bekymring” for bompengebruk og kamp for å få Karmøy til å ikke gå inn i en ny bompengepakke.

Kanskje det ikke bekymrer Mikkelsen som bosatt i Bergen at om Karmøy blir stående utenfor en eventuell Haugalandspakke 2 så vil det faktisk ikke komme en eneste meter ny vei eller utbedring av eksisterende veier i Karmøy kommune etter 2023.
Men kanskje mer bekymringsfullt er det at enkelte politiske partier i Karmøy er av samme oppfatning
Så lenge det er stort flertall i Stortinget at veier skal finansieres ved hjelp av bompenger så vil lokale ”Nei til bompenger” og det å stå utenfor samarbeider som Haugalandspakken være ren symbolpolitikk og resultere i at det ikke kommer nye veier.
Det vil med andre ord egentlig være svært negativt for utvikling av infrastruktur på Karmøy å stå utenfor en Haugalandspakke 2 så lenge det ikke er flertall i Stortinget for å finne andre finasieringsformer.

Jeg er ganske overbevist om at Haugalandspakke 2 kommer.
Blir Karmøy stående utenfor så vil vi kunne kjøre bomfritt innen kommunen, men får lov å bidra med bompenger til de andre kommunene så snart vi krysser en kommunegrense – men da uten at vi ser en meter ny vei innen Karmøy kommune i overskuelig framtid.
Bompenger rammer usosialt og geografisk urettferdig, det er korrekt. Slik vil det alltid være om man bompenger benyttes til finansiering, men som nevnt – så lenge stortingsflertallet forlanger bompenger for å bevilge penger til veier så blir det feil å sette seg på bakbeina lokalt.
Da er eneste måten å løse dette på å tilstrebe mest mulig rettferdig fordeling av bomstasjoner utover kommunene som deltar i samarbeidet og en mest mulig foredeling i de forskjellige kommuner.

Personlig er jeg i utgangspunktet ikke tilhenger bompenger.
Jeg er enig med Mikkelsen at bilistene i Norge betaler mye i form av skatter og avgifter relatert til bilbruk, og eg mener Norge har nok penger til å kunne investere i gode og framtidsrettet infrastruktur for samferdsel.
Kanskje burde noe mer av det som ”står på bok” vært brukt til investering i veier og jernbane i Norge i stedet for å investere i forretningsbygg i London sentrum f.eks.
Men så lenge det ikke kommer alternative finansieringsformer fra Stortinget så mener jeg at Haugalandspakke 2 er nødvendig for å få bygd nye veier i Karmøy kommune

 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt