Nils Wergeland Krog. Arkivfoto

«Nedleggelse av Håvik skole? Nei takk!»

Skrevet av Nils W. Krog
22.06.2020 17:38

LESERINNLEGG: Det er nå igangsatt en prosess hvor administrasjonen i Karmøy kommune ser på mulighetene for å slå sammen Håvik og Avaldsnes skole fra skoleåret 2021/22, noe som i realiteten betyr en nedleggelse av Håvik skole om et år. 

Bakgrunnen for dette er en kort formulering i budsjettet for 2020 hvor det nevnes at man skal se på skolestruktur og muligheter for effektiviseringer av driften i Karmøyskolen. 

At administrasjonen tolket dette som et startskudd for en ny runde med skolenedleggelser på Karmøy tror jeg har kommet nokså overraskende på mange lokalpolitikere! 

Skolesjef og oppvekstsjef har gjort det klart at målet med en «sammenslåing» er å øke klassestørrelsen (så nære opp til det maksimale antall tillatte elever per klasse som mulig) slik at hver lærer får ansvar for flere elever. Kommunen får derved mer undervisning ut av hver lønnskrone. At dette vil føre til mindre tid for læreren til å se og følge opp hver elev, er åpenbart, det er jo det som er hele poenget med sammenslåingen. At kvaliteten på undervisningen dermed går ned er også selvsagt, uten at denne forringelsen dukker opp i noe regneark.

I det hele er det mange «minuser» som ikke blir nevnt når man skal vurdere følgene av en skolenedleggelse, da det ikke er alle verdier som er like enkle å verdsette.

En skole er det sosiale limet, og en stor ressurs, i et hvert samfunn. Det er skolen som skaper tilhørighet, som definerer hvilke fritidsaktiviteter som fotball, håndball, kor og menigheter man søker til. Skolen skaper arenaer og aktiviteter også utenom skoletiden som bidrar til samhold og sosiale nettverk. Skolen er samlingspunkt når julegrana tennes, når 17 mai feires, elevkvelder arrangeres og sommeravslutningen gjennomføres. Skolen skaper identitet, historie og samhold; her går jeg på skole og her gikk mamma og pappa! Derfor er det ekstra bekymringsverdig at det i tillegg til skolesammenslåing ble signalisert at det kunne bli aktuelt å «justere» skolegrensene, dersom Avaldsnes skole ble for full. Det er vel da tenkt at noen elever på Vorrå kanskje skal sendes til Kopervik eller noen fra Avaldsnes til Torvastad, uten tanke for hva dette gjør med nærmiljøet.

Hvor viktig og hvor glad de er i skolene sine, de som blir berørt av denne sammenslåingen/nedleggelsen, fikk vi et godt eksempel på i forrige uke. Så å si umiddelbart etter at prosessen ble kjent, «tok det fyr» i FAU både på Håvik og Avaldsnes, første demonstrasjon er gjennomført, og på Facebook er det høy temperatur allerede. Elever, foreldre og ansatte er klare, dette vil de ikke ha noe av!

Hva så med premisset som ligger bak, nemlig det at det er store penger å spare på skolenedleggelser? 

Karmøybuen er stolt, trassig og lar seg sjelden eller aldri pille på nesen, heldigvis! 

Det har Karmøy kommune en grim og dyrkjøpt erfaring for, fra sist gang nedleggelser av kommunale skoler ble gjennomført på Karmøy. Dette var i 2010, og de nedleggelsene som da ble fant sted, førte til at lokalbefolkningen selv tok tak, og opprettet flere privatskoler på øya vår. Dette lokale engasjement og handlekraft førte til at den forventede styrkingen av den offentlige skolen og kommunal økonomi, endte i solid minus! Tallene er usikre, men at det er snakk om overføringer i hundremillionersklassen som er gått tapt for de kommunale skolene i tiden etter skolenedleggelsene i 2010 er åpenbart. 

Vi ser nå det samme engasjementet igjen! Foreldregrupper på Håvik har allerede tatt kontakt med  Kavalvåg Montesorriskole. Om det ikke blir en privatskole på Håvik, er klart at mange vil vurdere et tilbud i Kvalavåg med små klasser som bedre, enn et tilbud på Avaldsnes, der det uttalte målet er å komme opp i så store klassestørrelser som forskriften tillater, for å «frigjøre» lærer-ressurser. En sammenslåing av Håvik og Avaldsnes vil derfor neppe gå i pluss, dette har vi solid erfaring på fra forrige runde skolenedleggelser! 

Vi i Miljøpartiet har gått til valg på bevaring av den desentraliserte skolestrukturen vi har i Karmøy kommune. Det er fordi vi oppfatter skolen som en sosial bærebjelke. Vi tror at små, livskraftige lokalsamfunn er en styrke. Korte avstander med lite transportbehov er bra for miljø og folkehelse, både psykisk og fysisk. Lokale arenaer sikrer samhold og muligheter for at både unge og gamle treffes. En kommune som ikke klarer å ivareta sine småsamfunn er på ville veier!

Før prosessen rundt en eventuell skolenedleggelse går videre, vil vi i MDG kreve at det fremlegges tall i kommunestyret på hvor store verdier den forrige runden med nedleggelser faktisk har kostet Karmøy kommune. 

Min oppfordring går derfor til mine politiker-kollegaer i Karmøy kommune: la oss legge denne prosessen død allerede ved første anledning! En ny runde med skolenedleggelser er ikke det vi trenger på Karmøy nå! Det håper jeg også den styrende posisjonen kan si seg enig i. I posisjonen er det også partier med som ikke liker å legge ned skoler, stemmer ikke dette, Tor Asle Grønningen?...

La barn, foreldre og ansatte, ja hele lokalsamfunnene på Vorrå og Håvik, slippe en høst i usikkerhet om skolen deres overlever, og elever på Avaldsnes om de må over til Torvastad! La oss politikere slippe opprørte leserinnlegg, fakkeltog og elever med sang, kamp-rop og plakater i forkant av kommunestyremøter og protester foran rådhuset. La skolestarten i august bli en gledens dag på alle Karmøys skoler, uten den gnagende tvilen om at dette kanskje er siste gang elevene møter HER, på skolen som alle er så glade i og avhengige av!

 


Nils W. Krog

Leder MDG Karmøy

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.