Leder for NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen

NAV med viktig informasjon til arbeidsgivere

Skrevet av Ann Margit Grønstad
16.03.2020 14:27

NAV Rogaland går ut med informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller å si opp ansatte.

ARBEIDSLIV: De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning i forbindelse med permitteringer eller oppsigelser som følge av situasjonen rundt corona-krisen. 

— Vi har derfor samlet viktig informasjon, og dette tror vi vil være til hjelp i en krevende situasjon – både for NAV, arbeidsgivere og ansatte som blir berørt. Hvis vi får hjelp av arbeidsgiverne til å sende info til sine medarbeidere før de blir permittert, så håper vi på å få bedre kvalitet på registrering, søknad om dagpenger og på brukers registrerte CV, opplyser leder for NAV-Marked Nord Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen. 

Hun understreker at det er viktig at arbeidsgiverne sender varsel om massepermittering på den oppgitte mailadressen til deres enhet.  

— Da kan vi raskt får oversikt over hvor mange varslede permitterte vi får i vårt distrikt, og at vi får sendt informasjon til arbeidsgiverne som de skal sende til sine berørte arbeidstakere, sier hun. 

Lie Nilsen har følgende råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte: 

 

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Viktige lenker:

Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

 

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til NAV Marked Rogaland.

Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) sender skjema til: [email protected]

Bedrifter i Sør-Rogaland (sør fylket og Ryfylket) sender skjema til:

[email protected]

 

Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden

Permitteringsvarsel

Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad og permitteringsperiode

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold

Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

 

Trenger du som arbeidsgiver veiledning?

Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) kan ringe eller sende SMS på: 950 81 429 // 488 82 618

Bedrifter i Sør-Rogaland (sørfylket og Ryfylket) kan ringe eller sende SMS på 980 29 122 // 412 45 133