Scott og Ingebjørg Hatfield er fortvilet over situasjonen flere nå havner opp i grunnet regjeringens endringer i regelverket for AAP. Ole Johannes Ferkingstad

NAV avkrefter ryktene om mediepåvirkning

Forrige uke publiserte Karmøynytt saken om Hatfield-paret (Scott og Ingebjørg Hatfield) som hadde havnet mellom to stoler i NAV-systemet.

Etter flere år med sykdom mistet de i desember arbeidsavklaringspengene Scott fikk utbetalt grunnet endringer i regelverket fra regjeringen. Plutselig satt de nesten helt uten inntekt. To voksne og fire barn rett før julaften. 

Saken til ekteparet har engasjert mange. Gjennom reportasjer i TV Haugaland, innlegg på fb-grupper og reportasje i Karmøynytt har de fortalt sin historie.

Forrige uke la NAV seg flat etter behandlingen av Hatfield-paret, og vedtok at de skulle få etterbetalt pengene. 

– Vi vil begynne med å beklage at Scott Hatfield har ventet så lenge på å få ytelsen han har rett på. At vi opphørte arbeidsavklaringspengene i desember 2018 var en feil fra vår side. Ytelsen skulle ha blir forlenget. Vedtaket er derfor omgjort, og pengene vil bli etterbetalt snarest. Vi forstår veldig godt at dette har vært en påkjenning for ham og familien, og det er vi svært lei oss for, sa avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og ytelser, Birgit M. Hårvik i Karmøy til Karmøynytt. 

Ole Johannes Ferkingstad

Scott og Ingebjørg Hatfield har valgt å være åpen om sin sak nettopp for å hjelpe andre i samme situasjon, og for å kjempe sin sak. Foto: Ole Johannes Ferkingstad 

Reagerer 

Men selv om Hatfield-paret har vunnet frem i sin sak er det flere som reagerer. Blant annet Hatfield-paret som opplever at det var pressedekningen som skulle til for å få fortgang på saken. 

Han forteller til Karmøynytt at det å få dokumentasjon for å oppheve taushetsplikten ble mer komplisert enn planlagt. Ingebjørg fikk godkjennelse med en gang, mens hans papirer tok noe lengre tid.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Min ble sendt videre til Karmøy arbeid og ytelser lokalt. Jeg fikk ikke svar, selv om jeg hadde snakket med saksbehandler om artikkelen tidligere på dagen. Da jeg ringte kontaktsenteret å ba om å få snakke med gikk ikke det. Han ringte heller ikke tilbake, forteller han til Karmøynytt.

 Det var først noen timer senere i en samtale med kontaktsenteret han kunne følge med på at ting begynte å skje. Saker og vedtak han hadde hatt inne til vurdering i flere uker ble behandlet en etter en.

 – Meldekortet ble lagt til, og ettersending av meldekort kom også etterhvert. Fire vedtak ble altså registrerte, og informasjon om at jeg var mottaker av arbeidsavklaringspenger dukket igjen opp. Saksbehandler ringte aldri, men han sendte en melding 14.41 der der det sto: Det er gjort flere vedtak nå, ha en riktig fin helg, hevder Hatfield.

Også flere kommentarfelt på Facebook og diverse grupper mener det kan se ut som om det er noen ugler i mosen. 

«Flott, men hva med alle andre som ikke går ut i media?»

«Det er godt de beklager seg. Men det er lett for de å gjøre når hele familien ligger i grøfta. Hva annet kan de gjøre?»

Flere reagerer på uttalelsene fra NAV. Foto: Skjermdump fra fb

«Så bra, men samtidig så synd. At de må igjennom slikt, og det er så mange flere i denne situasjonen. Så er det NAV som alltid kommer unna med en beklagelse.» 

 «Så hva vil NAV gjøre etter at media avslørte hva de gjorde, og det ble backlash, og NAV måtte innrømme sine feil. Hvorfor tok det så lang tid for NAV å gjøre om ting som var galt, som de visste var galt, men likevel gjorde de det de gjorde - fordi de trodde de aldri ville bli avslørt.»

Dette er bare noen av kommentarene Karmøynytt har sett. 

Hatfield-paret forteller Karmøynytt at de absolutt tror mediedekning har vært med å å hjelpe saken deres videre. 

– Jeg forstår at mennesker rundt om i landet reagerer på, og tenker at media har vært en pådriver for å få rettet opp i vår sak. Hadde NAV beklaget og lagt seg flat for oss om ikke media hadde fått denne bekjennelsen? Vi har også et annet eksempel på dette, som ble vist på TV 2 Nyhetene. Utøya-offeret som ble fratatt AAP, og etter mediadekningen fikk fikset dette rett over helgen, forteller Ingebjørg til Karmøynytt. 

(Journ.anm. saken om Utøya-offeret ble først ordnet opp i, så ble også dette trukket tilbake. Les saken her.) 

Avkrefter tilfellet

NAV derimot avkrefter at dette er tilfellet i en mail til Karmøynytt. 

– Det er forvaltningsloven og folketrygdloven som setter rammene for saksbehandlingen og utfall i vedtak, ikke eventuell mediedekning. Da vi i mai i år omgjorde vedtaket om arbeidsavklaringspenger var det fordi vi beklageligvis hadde behandlet saken feil. Vi skulle gjerne ha behandlet denne saken korrekt i førsteomgang og forlenget ytelsen, slik Scott Hatfield hadde krav på etter folketrygdloven, forteller Birgit M. Hårvik til Karmøynytt. 

De erkjenner imidlertid at behandlingstiden er noe de må jobbe med fremover. 

– Vi jobber systematisk med å forbedre saksbehandlingstiden for arbeidsavklaringspenger. Dette har høy prioritet. Arbeidsavklaringspenger er også et sammensatt fagområde som krever samarbeid mellom flere deler av NAV. Her har etaten nylig satt i gang et arbeid med å forbedre dette samarbeidet. For en ordinær søknad om arbeidsavklaringspenger er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i Rogaland per i dag på ca. 9 uker. Førstegangsbehandling av en klagesak tar normalt 18 uker.

– Men bak disse tallene finner vi saker som er svært ulike. Noen saker er relativt enkle å behandle. Disse blir som oftest behandlet raskt. Andre saker er langt mer kompliserte og krever grundigere utredning og dokumentasjon. I flere saker venter vi på opplysninger fra andre instanser eller fra søkeren selv. Dette påvirker saksbehandlingstiden, forteller Hårvik. 

Fortsetter kampen

Til NAVs uttalelse har paret følgende å si om saken. 

– At etaten nylig har satt i gang arbeid med å forbedre dette samarbeide mellom flere deler av NAV, i forhold til å redusere behandlingstiden, er bra. Vi, NAV og regjeringen kan ikke godta at syke mennesker blir stående måned etter måned med 0 i inntekt. Dette kan faktisk skje den med best helse og arbeidsmoral. Kosekvensene for den syke blir for alvorlig. Liv, helse og familier står på spill, sier de og fortsetter: 

– Regjeringen har ikke annet valg enn å rydde opp etter de alvorlige konsekvensene denne lovendringen har ført til. 

Nå oppfordrer Hatfield-paret lokalpolitikere til å hjelpe dem å få saken tatt opp i Stortinget. Det er de som kan være med å fortelle andre sine historier. Da med tanke på endringen i regelverket for arbeidsavklaringspenger.  

– Vi får mange privat-meldinger fra mennesker rundt om i landet, som forteller om helt umenneskelige livssituasjoner. Dette er mennesker som har utdanning, og har jobbet hardt og lenge, men uheldigvis har måttet oppleve skade eller sykdom. De har blitt kastet rett ut i fattigdom, og ringvirkningene av fattigdom er katastrofale. Jeg unner ingen denne opplevelsen, forteller Ingebjørg. 

Paret håper også møtet med Erna har åpnet øynene hennes. Foto: Privat

Nå vil paret at regjeringen skal erkjenne feilene de mener er gjort, og komme med en offentlig beklagelse til alle som er rammet. 

– Vi håper også å oppnå at regjeringen erkjenner denne gruppen, og kommer med en offentlig beklagelse til de som er rammet. Da hadde de kanskje klart å få litt av respekten vår tilbake, nå er den lik null , og det er ikke greit, sier de og fortsetter: 

– Vi har i senere tid, gjennom hele prosessen,  funnet ut av hvilke politikere som faktisk bryr seg om innbyggerne sine. Det har vært skuffende å ikke få noen støttende tilbakemeldinger fra de en trodde var der for oss innbyggere.

– Så har vi heldigvis også opplevd politikere som har ringt oss opp til flere ganger, hatt mye dialog på meldinger, og de har måttet høre meg gråte opp til flere ganger. Vi takker for støtten, og håper at medmenneskelighet og empati kan få være kjernen i lokalpolitikken, avslutter de. 

Bildeserie