Dag-Helge Rønnevik.

«Nærmiljøtilskuddet bør økes»

Skrevet av Dag-Helge Rønnevik
11.12.2019 13:26

MDG Karmøy er glad for at det ikke kuttes i støtten til nærmiljøutvalg i Karmøy kommune. Tvert imot mener vi at ordningen gir langt mer tilbake enn den koster, og at den bør styrkes i årene som kommer.

LESERINNLEGG: Rådmann Vibeke Vikse Johnsen foreslo en rekke kutt i sitt forslag til budsjett for 2020 som ville ramme ordninger av forebyggende og helsefremmende karakter som på sikt er det kommunen trenger mer av. Omtrent samtlige har blitt reversert av posisjonspartiene, slik at en skulle nesten tro det var avtalt spill (the good cop and the bad cop). Ett av kuttforslagene handlet om støtten til nærmiljøutvalgene.

Karmøy MDG har bedt om innsyn i tildelingene de tre årene for å se hva disse midlene går til. Siden 2016 har det hvert år blitt satt av 250.000,- til denne ordningen. En gjennomgang vi har gjort av tildelingene viser at det er kommet inn totalt 28 søknader, hvorav 26 har fått støtte og beløpene varierer fra et par tusen kroner til hundretusenkronersklassen. Dette er noen av tiltakene som har fått støtte:

 • IOGT Karmøy frivillighet: Box Bike
 • Røde kors: transport Kongeparken
 • Tjøsvoll Øst velforening (Åkra): ballbinge
 • Heart Karmøy: vennefest Blå kors
 • Langåker Forum: nissemarsj
 • Trio R.J.H. (musikalsk gruppe): underholdningsaktiviteter
 • Åkra Thunder cheerleading: julecup
 • YOUNG: brettspill
 • Kolnes sanitetsforening: “Møteplassen”
 • “Kjør for livet”: inkluderende motorsport for unge
 • KFUM-KFUK: forprosjekt “Forandringshuset” Kopervik
 • Div. menigheter: vennefest (Halloween)
 • Molinerdagen 2018 og 2019
 • Roghord metallsøkerklubb: visningsbord + telt
 • FAU Åkra ungdomsskole: teambuilding 8. klasser
 • Karmøy Rideklubb: lavterskeltiltak for ungdom og voksne
 • Haugesund DNT: busstransport “Opptur Karmøy”
Verdiene disse tiltakene skaper er av langt større verdi enn hva de koster. På sikt er de trolig med på å spare kommunen for store utgifter ved at aktive lokalsamfunn bidrar til å forebygge ensomhet, fange opp ungdom som ellers ville falt utenfor m.m. For som det står i retningslinjene for ordningen: “Innbyggerne i Karmøy kommune ser ofte problemstillinger fra et annet synspunkt enn den sektoriserte kommuneorganisasjonen. Dette kan innebære en unik forståelse for både problem og løsning ut fra et lokalt fokus. Denne forståelsen gir et grunnlag for mange ulike tiltak, som i en lokal sammenheng er rasjonelle, effektive og målrettede”.

MDG Karmøy mener dette er en tilskuddsordning som bør utvides og utvikles videre. Tiltakene er med på å skape aktivitet ute i lokalsamfunnene som direkte og indirekte bidrar til økt trivsel, sosiale møteplasser og et styrket nærdemokrati gjennom medborgerskap og innbyggermedvirkning. 

Karmøy kommune består av mange lokalsamfunn i ulike størrelser. Neste skritt for kommunen bør være å sette lokalsamfunnsutvikling enda mer i system og “booste” frivilligheten, slik f.eks. Asker kommune har gjort ved etablering av modell med lokalsamfunnsutvalg og nærdemokratiordning. Som vinner av frivillighetsprisen 2018 har Karmøy gjort et godt forarbeid - nå må vi gripe muligheten for å ta spranget videre mot en enda mer framoverlent kommune. 

Karmøy MDG foreslår derfor å øke tilskuddet til nærmiljøutvalgene i budsjettet for 2020.


Dag-Helge Rønnevik
Karmøy MDG

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.