«Når makt blir viktigere enn politikk»

Skrevet av Kåre Hatløy
29.09.2019 16:22

MENINGER: Er det slik å forstå at vi nå går mot et mer lukket samfunn og hvor ting hemmeligholdes i frykt for at kommunens innbyggere skal få se sannheten. Det er lett å kunne stille seg disse spørsmålene.

Vi har akkurat gjennomført et kommunevalg, hvor velgerne har sagt tydelig fra om hva de mener gjennom et valgresultat som viser et borgerlig flertall i Karmøy. 

Beklageligvis må jeg si til alle dere som valgte å stemme på Høyre og våre politiske saker, vi vant ikke fram og partier som i vanskelige saker søker støtte hos oss og vår politikk valgte å ikke snakke med oss. Men vi skal være tydelig i vår politikk også i denne perioden, og vise våre velgere lojalitet i forhold til det programmet vi gikk til valg på.

Uansett resultat har vi nå fått en koalisjon som skal styre kommunen vår videre de neste fire årene, og jeg håper at det vil gå bra for våre innbyggere. At det kommer nye skoler som lovet, at det faktisk bygges flere sykehjemsplasser i stedet for å rive, at vi får flere varme hender i arbeid til å ta vare på våre eldre innbyggere og pleietrengende som behøver omsorg. At våre skolebarn får en trygg skoleveg, og kvalitetsmessig læring, at våre innbyggere møter en positiv velvilje ved sine henvendelser til kommunen. Jeg håper også at vi får ned antall liggedøgn på sykehus, at vi får en kostnadseffektiv drift og optimalisering, og at vi også i fremtiden får en god og trygg kommune for alle våre nåværende og fremtidige innbyggere med et godt miljø, ren natur og gode miljøtiltak til samfunnets beste.

Dette er elementer som jeg er trygg på at vi i Høyre vil kjempe for, og som også gjenspeiles i vårt program.

Hva posisjonen lover oss og sine velgere forblir en hemmelighet, og jeg føler i likhet med dere som har stemt på de ved dette valget at man har blitt lurt. Man stemmer på et program som selvfølgelig kan endres gjennom forhandlinger, men hvor hovedlinjene beholdes. Hvilke hjertesaker som den enkelte har fått gjennom i forhandlingene fra sine program det vet vi ikke noen av oss annet enn de som sitter i posisjon. Dette synes jeg er trist, og håper medias oppmerksomhet på dette kan sørge for en endring, det fortjener hver eneste av dere.

Skjer ikke dette, vil de neste fire årene vise det gjennom det politiske arbeid, og jeg ber velgerne følge nøye med.


Kåre Hatløy
Kommunestyrerepresentant 
Karmøy Høyre