«NÅR kommer de voksne hjem?»

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøy kommune har nettopp sendt avgårde en høringsuttalelse til Norges vassdrag- og energidirektorat vedrørende utvidelse av offshore havvindustri like utenfor grunnlinja på Vest- Karmøy.

Denne gled gjennom uten realitsbehandling med liten overvekt flertall.

Forutsetningen for å åpne og bygge vindindustri var at det skulle gjøres mer skånsomt enn på land. Vi skulle ikke gå på samme smell. Vi ser nå at dette kommer til å bli et konfliktanlegg når de velger å etablere det i det området de gjør.

Kommunen burde gått inn og påklaget at det er feil område det skal bygges i, og at utbygger skulle holde seg til de områdene som allerede er åpnet for havvind av regjeringen.

Utvidelse fra to-tre til syv turbiner like etter de har fått klarsignal fra kommunen skjer plutselig, like etter de har fått noe av innbyggernes skattepenger og dette som nå søkes om er betydelige endringer.

Størrelsen på effekt har også økt fra 10MW til 85 MW, det skjer også plutselig endringer på størrelsesorden i sjøkabler og det er i tillegg lagt inn forhåndstiltredelse i Skudeneshavn-området for å legge til rette for jordkabler videre i strømbokser.

De negative ringvirkninger blir større enn forespeilet, noe vi dessverre har gjort erfaring med fra landvind. Dette kan ikke kalles et testanlegg i denne størrelse, men et rent produksjonsanlegg!

Det de skal sette opp er ukjent, som plutselig kan bli til noe helt annet, da søknad er en " fritt etter fantasien-konsesjon". De søker om plasser som de kan teste ut hva som helst i 25 år.

[annonse]
Dette er konfliktfylt, skal vi ta hensyn til fiskere og gyte plasser så ødelegger vi for kultur, reiseliv, lokalbefolkningen og ikke minst naturmangfoldet.

Skal vi ta hensyn til lokalbefolkningen, reiseliv, kultur og naturmangfoldet ødelegger vi for kystfiskere...Det blir konfliktfylt uansett!

Begge alternativer er uspiselige.

Men hvordan svarer Karmøy kommune i sin høringsuttalelse?

Jo, de mener at etter de har åpnet for en prosess så skal konsekvenseutredninger på plass. Med andre ord skal det konsekvenseutredninger på plass ETTER driften er igangsatt.

Dette er urimelig og lite gjennomtenkt. Hvis og når Utsira nord blir utbygd blir dette i tillegg, fra Utsira til Karmøy og mulig Bokn.

Nå blir den vakre og viktige kystlinja rasert!

Dette er en kraftig tilsnikelse, og det er veldig uheldig at kommunen plutselig er omgjort til en av eiere med aksjebindene kapital!

En helt klar dobbeltrolle som tenker profitt fremfor sine innbyggere sitt beste i en slik sak.

Karmøy kommune blir ikke uavhengig i tankegangen når en skal vekte interessen til sine innbyggere.

Skal vi ødelegge kultur og naturverdier for innbyggere? Skal vi ødelegge for våre kystfiskere? Eller kansje vi risikerer å ødelegge for begge?

Hva med sikkerheten ovenfor våre kystfiskere som blir utsatt for tåke og storm som det ofte er i disse områdene?

Mennesker har omkommet før i slike områder da redningshelikopter ikke kan gå inn og hjelpe dem ut.Dette er en alvorlig situasjon for våre lokale kystfiskere.

En hel generasjon risikerer nå å aldri oppleve å få se den vakre kysten uten blinkende lys på forurensende konstruksjoner som skal prege kulturarven vår i en generasjon frem.

Hvordan kan dette kalles en grønn investering?

Hva med strømkoblinger til land?

Her har heller ikke politikere i Karmøy fulgt med i timen.

Strømkabler fra vindturbiner må kobles til land et sted, så dette kommer i tillegg til monstermaster få kilometer fra fjæresteinene i en breddedimensjon som øker fra time til time.

Når det blir forhåndstiltredelse blir dette en statlig plan som svekker kommunen i sitt handlingsrom. Kommunen som skal gjøre den beste saksbehandling ovenfor innbyggere kan umulig bli bra, når det ligger økonomisk interesse i dette.

Med andre ord har altså ikke kommunen eller innbyggere noe de skal ha sagt når de må avse områder via eksponering.

Alt dette gled nylig gjennom formannskapet i Karmøy uten at flertallet som bestod av KrF, AP og Høyre ønsket å realitetsbehandle saken eller komme med andre innspill enn det som administrasjon på forhånd hadde skrevet.

Skrekkens eksempel på et elendig håndtverk.

Vi har noen av de flotteste strendene i landet, som vi nå ønsker støy og blinkende lys velkommen.

Skal folk få ødelegge sin glede og mulighet til rekreasjon ved å oppsøke de flotte kulturlandskapene våre her?

Vi har også krabbe, reke og kystfiskere som risikerer å tape sitt levebrød, vi risikerer å ødelegge kyststammer og viktig marint økosystem, der alt henger sammen med alt.

Det er lettere å akseptere en til tre turbiner til et helt produsjons anlegg som er utvidet helt uvilkårlig. Dette er rett å slett å lage samme konflikter til havs som det har vært til lands.

Jo høyere og større - jo mer støy. Helt til 2047, en hel generasjon skal måtte tåle belastningen.

Hva med de viktige trekkfugler som skal måtte fly gjennom det ene vindindustri anlegget etter det andre langs kysten vår, når er den totale belastningen så stor at økosystemet kollapser?

Hva tenker øvre myndigheter?

OED har sendt signaler om at det er greit det er så nært land, men hele prosessen blir feil - når regjeringen allerede har åpnet opp for områder lengre ut i havet,ikke dette ble engang debattert i formannskapet i Karmøy. 6,9 km fra land er nærmest i fjæresteinene og dette syns våre folkevalgte er greit! 

Regjeringen har lagt opp til en politikk med å unngå de samme konflikt som det har vært på land, så skal vi stilltiende godta dette?

En kan kalle det offshore anlegg når det er like utenfor grunnlinja vår, noe som kansje høres bedre ut for folk flest.

Kommunen burde i neste høringsuttalelse anbefale å flytte anlegget så langt ut og bort fra de største konflikter som overhode mulig, og samtidig trekke sine aksjer for å ikke ha en dobbeltrolle i et slikt forurensende og konfliktfylt prosjekt.

Så enkelt, men likevel så vanskelig kan det være med denne vindindustrien.

Når kommer de voksne hjem?

Marianne sol Levinsen, kommunestyrerepresentant og naturverner
Ruben Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund