Leserinnlegg:

Når ble «aktivisme» antidemokratisk, Lohne?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Hein Berdinesen, Åkrehamn 

Lederen i Karmøy næringsråd, Thor Otto Lohne, liker tydeligvis ikke at jeg argumenterer mot en flertallsbeslutning gjort i kommunestyret i Karmøy angående ny arealstrategi i kommunen. Han mener jeg er en «aktivist» som, «etter at lokale saker er demokratisk løst av våre folkevalgte - sitter bak sitt skrivebord og med skriveferdigheter forsøker å trumfe folkeviljen.»  Det er ikke ulovlig, sier han, men «det er aktivistisk». I form av en aktivist som «ikke lenker seg fast for å stoppe folkeviljen», men som «allikevel er en aktivist.»

Er det slik å forstå at Lohne ikke liker «aktivister»? Det vil her si personer som ikke er enig i og argumenterer mot flertallsbeslutninger gjort i kommunestyrer? 

Det er i tilfelle rent ut antidemokratisk tenkning. 

Mitt poeng i de leserinnleggene Lohne kritiserer, er i grunnen veldig enkelt. Stortinget har bestemt at kommuner skal følge statlige miljøkrav med mer i utviklingen av arealstrategier. Gjør de ikke det, vil statens forlengede arm i fylkene, altså Statsforvalteren, fremme innsigelser. I slike tilfeller spiller det ingen rolle om et vedtak har stort flertall i et kommunestyre. Vedtaket vil uansett bli stoppet.

Her er et sitat fra Statsforvalteren i Rogaland som er tydelig på dette poenget:

«Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.»

Når det gjelder føringer fra nasjonale og regionale myndigheter i arealsaker som jeg sikter til, og som kommunene i Rogaland har forpliktet seg på, og som Lohne etterspør, kan de leses her og her

Jeg synes det både er morsomt og kuriøst å bli sammenlignet med Vinnie Jones, i form av en "aktivist" som "sitter bak sitt skrivebord og med skriveferdigheter forsøker å trumfe folkeviljen." Lederen i næringsrådet liker tydeligvis ikke at meningsmotstandere uttaler seg i offentligheten. Da blir man automatisk en "aktivist". Og en "aktivistisk" motargumentasjon mot en flertallsbeslutning skal man visst ikke føre i et demokrati. 

Jeg tror det er best for alle at vi gir oss nå, Lohne. 

Fortsatt god sommer!