Einar Roald Endresen. Arkivfoto

«Nå gjelder det å redde stumpene av Haugalandspakken!»

Skrevet av Einar Endresen
24.05.2019 08:08 - OPPDATERT 24.05.2019 08:51

Skill ut det lokale veinettet i Åkra – Veaområdet som eget prosjekt – NÅ!

LESERINNLEGG: På NRK Rogalands morgensending 23. mai kom det frem at det trolig vil være flere store prosjekter i Haugalandspakken som vil måtte kuttes ut, rett og slett fordi det ikke er nok penger.

Veakrossen - Helganeskrysset er nok blant de første prosjektene som ryker, og ordfører Mohn i Haugesund uttrykte også bekymring for at Fagerheim-Ekrene kan ryke.

Hvor mange bompenger har gått med til å planlegge disse prosjektene gjennom årenes løp? Vi snakker trolig mer enn 100 millioner kroner. Fagerheim-Ekrene har eksempelvis vært planlagt i 14 år, og risikerer nå å ryke. Har ikke styringsgruppen i Haugalandspakken magamål, som vi sier på Karmøy?  Forstår de ikke at de forvalter bilistenes penger? Forstår de ikke at de ikke bare kan «regne med» at en takstøkning vil komme?  De kan ikke bare skyve ekstrautgiftene over på bilistene – det har samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) nå gitt klart uttrykk for i sitt brev til Vegdirektoratet av 20. mai 2019, om nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker.

Jeg tidligere hele to ganger spurt ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommunestyre om økonomien i Haugalandspakken, og hvor mye gjeld Haugalandspakken har pr. i dag. Dette har han imidlertid ikke greid å svare meg på, til tross for at han sitter i styringsgruppen, og dermed har det overordnede ansvaret for økonomistyringen i Haugalandspakken. Det var heller ikke så jeg trodde mine egne ører da jeg hørte ordfører Mohn på «lokalen» i dag, hvor han sa at han «trodde det var penger nok».  

I styringsgruppa skal man ikke tro – man skal VITE!

Mohns uttalelse fikk meg selvfølgelig til å tenke om Nilsen også har «trodd» at det var penger da han besvarte mine skriftlige spørsmål i kommunestyret...

Dette vitner enten om at de to arbeiderpartiordførerne ikke følger med på hva som skjer i styringsgruppen, eller så foretrekker de å holde det skjult både for meg og resten av bilistene på Haugalandet. Og begge variantene er alvorlige!

Det er mange av de lokale politikerne som har uttrykt bekymring for at den mye omtalte takstøkningen foreløpig ikke har blitt noe av – en takstøkning som vil medføre en dobling av bompengesatsene på Haugalandet. Vi i FrP har vært - og er - mot en slik takstøkning, og vi mener at de allerede innkrevde bompengene heller bør brukes på en mye mer fornuftig måte.

Hvis man nå skal kutte strekningen Veakrossen – Helganes pga. at økonomien ikke strekker til så blir det meningsløst å bygge omkjøringsveien, slik at noen få bilister får 4 minutter kortere kjøring fra Skudenes og opp til der hvor køen starter. Hvor blir det da av denne «autostradaen mellom Skudenes og Haugesund», som Vegvesenet bløffet Karmøy kommunestyre med for å få Karmøy innlemmet i Haugalandspakken i 2007?  Å bygge omkjøringsveien under de omstendighetene som nå har oppstått vil være omtrent like idiotisk som å avslutte et tunnelprosjekt som er kommet halvvegs inn i fjellet!

Derfor må man nå «redde stumpene» av Haugalandspakken og skille ut de interne veiene på Åkra og Veakrossen som et eget prosjekt.

Rust derfor opp Åkra sentrum og bygg rundkjøring i Veakrossen i stedet for å bygge en gigantisk og ekstremt dyr omkjøringsvei, som vil ha minimalt med trafikk.

FrP vil også at det skal tas tak i flaskehalsene fra og med Eide og nordover, i stedet for å bruke over en milliard bompenger på ny vei på strekningen Veakrossen til Helganeskrysset.

FrP vil også kjempe for at gang- og sykkelveien fra Kyrkjeleite til Skudenes blir gjennomført slik som planlagt.

Dette er blant prosjektene som vi skal jobbe for hvis vi får plass i styringsgruppen for Haugalandspakken etter valget!

For øvrig bør de øvrige partiene i Karmøy nå ha lært at man ikke skal la seg bløffe til å forlenge Haugalandspakken ut over 2023.

 

Einar Endresen

Gruppeleder, Karmøy FrP.